Annons

Annons

Svenska tandläkare i utlandet struntar i studieskulderna

En tandläkare med svensk utbildning som arbetar i Storbritannien krävs på nästan en halv miljon kronor av Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Förra året skärptes reglerna kring studielån. Preskriptionstiden förlängdes från tio år till 25 år. Dessutom kan den som inte amorterar numera krävas på hela studieskulden på en gång.
Sammanlagt finns det cirka 15 000 utlandssvenskar som inte betalar av på sina studieskulder hos CSN. Den medelålders tandläkaren i Storbritannien finns med bland dem.
Efter avslutade studier på tandläkarutbildningen började mannen betala sina studielån. Han betalade under 2003 till 2007, men i mitten av 2008 slutade han betala av skulden, som i dag ligger på sammanlagt 435 306 kronor.

Struntar i studieskulderna

Många tandläkare finns med bland utlandssvenskar som struntar i att betala av på sina studieskulder till CSN.
Cirka 130 tandläkare fanns med bland CSN:s dåliga återbetalare 2008, då en speciell granskning gjordes. De hade antingen förfallna årsbelopp eller var föremål för indrivning, enligt Klas Elfving, pressekreterare på CSN.
CSN fick tips om att det var vanligt att tandläkare framförallt i Storbritannien struntade i att betala sina svenska studielån.
– Det finns ett tandläkarregister i England som är offentligt. Vi har tittat där för att hitta personer som har studieskulder, berättar Klas Elfving.
– Utbildas man till ett yrke som är välbetalat borde det vara självklart att betala tillbaka sina lån till svenska staten, anser han.
CSN har inte gjort någon specifik uppföljning på tandläkare i utlandet och därför vet man inte om situationen har förändrats sedan 2008.

Kan gå till domstol

När en låntagare låter bli att betala av på studielånet, börjar en indrivningsprocess. CSN fastställer personens adress och skickar två påminnelser. Om låntagaren fortfarande inte betalar skickas kravbrev.
När det gäller låntagare i utlandet tar CSN ofta hjälp av ett indrivningsbolag. Det blir delgivning om skulder och om låntagaren har betalningsförmåga går ärendet vidare till domstol.
 
 

Upptäck mer