Annons

Annons

Nyheter 2023-11-09

”Märkligt och provocerande” – Tandläkarsverige tycker till om anmälningsplikten

I slutet av augusti presenterade migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) tillsammans med övriga Tidöpartier ett direktiv om att utreda anmälningsplikt för offentliganställda – däribland tandläkare.

Foto: Jessica Gow/TT, Colourbox.

Vad anser egentligen tand­läkarna om förslaget om anmälningsplikt av papperslösa? Tandläkartidningen har tagit tempen på såväl läsarnas som tandvårdsorganisationernas synpunkter.

Anmälningsplikt – detta har hänt

14 oktober 2022: Förslaget om anmälningsplikt presenterades första gången i Tidö­avtalet. Förslaget innebär att anställda inom kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.

31 augusti 2023: Regeringen med stöd av Sverigedemokraterna ger ett tilläggsdirektiv till en redan pågående utredning om stärkt återvändarverksamhet, som den förra regeringen tillsatte.

 

Enligt tilläggsdirektivet ska utredaren:

  • Lämna förslag på en reglering som innebär att offentliganställda ska bli skyldiga att anmäla personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd till Migrationsverket och Polisen.
  • Undersöka vilka konsekvenser det kan bli för den som inte lämnar sådan information.
  • Undersöka om det finns situationer där informationsplikten skulle strida mot ”ömmande värden” (exempelvis inom sjukvården).

Utredningen ska presenteras 30 september 2024.

Frågan om anmälningsplikt för offentliganställda har varit omdiskuterad sedan förslaget presenterades i Tidöavtalet förra hösten. Efter att regeringen och Sverigedemokraterna i slutet av augusti meddelade att frågan ska utredas vidare har debatten fortsatt, bland annat i Tandläkartidningen. Men vad tycker egentligen Tandläkar­sverige om förslaget, som ännu inte är ett formellt lagförslag utan förslag på en åtgärd som är under utredning?

Av de 262 som svarat på ­”månadens fråga” via Tandläkartidningens hemsida anser en majoritet, 63 procent, att förslaget att offentliganställda kan komma att tvingas anmäla papperslösa är ”dåligt”. En knapp tredjedel, 30 procent, tycker att det är ”bra” och en mindre ­andel, 5 procent, har svarat ”jag vet inte”.

Svenska pedodontiföreningen, ­ordförande Nina Sabel:

 

”SPF förkastar och motsätter sig Tidö­partiernas förslag om att offentliganställda kan komma att omfattas av anmälningsplikt gällande papperslösa individer till Migrationsverket eller Polismyndigheten. Vårt ställningstagande motiveras med att:
• Förslaget riskerar att urholka förtroendet för vården genom att folk inte vågar vända sig till vård och tandvård.
• Sekretessen i patientmötet i sjukvård/tandvård är överordnad.
• Tandvårdens uppgift är att utföra tandvård för patienternas bästa.
• Barnkonventionen säger att barnets bästa alltid ska komma först samt att alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård.”

Tandläkartidningen har också frågat ett antal tandvårdsorganisationer om deras inställning till förslaget om anmälningsplikt. Flera av dem, som Tjänstetandläkarna, TT, och Svenska pedodontiföreningen, SPF, har medlemmar som direkt skulle påverkas om anmälningsplikten blev verklighet.

För andra, som Privattandläkarna, PTL, och Tandläkare – Egen Verksamhet, TEV, skulle förslaget kunna påverka indirekt, om exempelvis rädslan för att bli anmäld i den offentliga tandvården drev patienterna till privata alternativ.

Av svaren framgår att fyra av organisationerna – SPF, TT, TEV och Studerandeföreningen – uttrycker oro för förslaget och tar avstånd från det. Bland annat skriver SPF att man ”förkastar och motsätter sig Tidöpartiernas förslag” och TT att det är ”märkligt och provocerande att tro att denna uppgift är förenlig med tandläkarens yrkesroll”.

Sveriges folktandvårdsförening, Svensk samhällsodontologisk förening samt Privattandläkarna skriver dock att de inte kan ge något gemensamt svar, avstår från att tycka i själva sakfrågan respektive inte har någon synpunkt i detta läge.

Frågan som ställdes var: Vad tycker er organisation om förslaget att offentliganställda enligt lag kan bli skyldiga att anmäla papperslösa individer till Migrationsverket eller Polismyndigheten? Samtliga svar kan läsas nedan.

Tjänstetandläkarna, ordförande Chaim Zlotnik:

 

”Tjänstetandläkarna är bekymrade över det tilläggsdirektiv som utredaren nu fått. Det är olyckligt att regeringen utreder en lagstiftning på grund av ett misslyckande i andra samhällsfunktioner.

 

Det finns professioner och verksamheter vars uppdrag och uppgift är att säkerställa att fattade myndighetsbeslut efterlevs. Jag tycker att det är märkligt och provocerande att tro att denna uppgift är förenlig med tandläkarens yrkesroll. Jag tror inte heller att det finns någon tandläkare som kunde föreställa sig att de skulle behöva hantera denna eller liknande uppgifter.

 

Ytterligare en fråga som är viktig att följa är vilka arbetsrättsliga påföljder det här kommer att få, liksom hur och vem som kommer att ansvara för regelefterlevnaden.”

Studerandeföreningen, ordförande Johanna Serrander:

 

”Vi anser att förslaget kommer påverka alla oss, både tandläkare och framtida tandläkare, negativt. Därtill kommer förslaget leda till att vissa undviker tandvården av rädsla att bli anmälda, med negativt påverkad tandhälsa som följd.

 

Därför sätter vi oss emot detta förslag och ser förbundets kampanj ’Jag är tandläkare, inte gränspolis’ som ett steg i rätt riktning.”

Sveriges folktandvårdsförening, ordförande Gunilla Swanholm:

 

”Vi kan inte ge ett gemensamt svar på en sådan här fråga. Folktandvårdsföreningen utgörs av cheferna för samtliga folktandvårdsorganisationer i landet och representerar 21 olika regioner med olika politisk styrning.

 

Vårt förhållningssätt måste därför i denna typ av frågor präglas av den politiska viljeinriktningen i respektive region, oavsett vad vi som profession har för åsikt.”

Tandläkare – Egen Verksamhet, ordförande (avgående) Patrik Andrén:

 

”Det är förvisso viktigt och önskvärt med ordning och reda, men att skapa ett ­angiverisamhälle för tankarna till forna eller nya diktaturer.
Arbetet mot ett alltmer kriminellt belastat samhälle ska hanteras av rätt myndighet och yrkesutövare.

 

Rättssamhällets misslyckande ska inte lösas med att delansvaret läggs hos andra yrkesgrupper än de som har adekvat utbildning och vars uppgift är att upprätthålla ett tryggt samhälle. Satsa på rätt resurs till rätt instans.”

Svensk samhällsodontologisk ­förening, ordförande Elisabeth ­Wärnberg Gerdin:

 

”Svensk samhällsodontologisk förening avstår från tyckande i själva sakfrågan.

 

Vi vill dock lyfta vikten av att man, i alla politiska förslag och beslut, beaktar samhällsodontologins utgångspunkter: alla människors lika värde, att ojämlikhet i munhälsa och tandvård mellan olika grupper i befolkningen ska motverkas och att särskilt sårbara och utsatta grupper behöver uppmärksammas för att få god munhälsa och tillgång till god tandvård.”

Privattandläkarna, Lars Olsson, näringspolitisk chef:

 

”Då det för närvarande saknas förslag i frågan, förutom att den ska utredas, så har Privattandläkarna inga synpunkter i frågan.”

Upptäck mer