Annons

Annons

Medicinteknik förtydligas

»Tandtekniska arbeten – vägledning för tandtekniker och tandläkare« är namnet på ett dokument som Läkemedelsverket tar fram med stöd från Socialstyrelsen. Det beräknas bli klart i höst. Dokumentet ger en tolkning av hur det medicintekniska regelverket ska tillämpas inom tandvården. Eftersom tandvården är en mycket liten del av den verksamhet som regleras med det medicintekniska...

»Tandtekniska arbeten – vägledning för tandtekniker och tandläkare« är namnet på ett dokument som Läkemedelsverket tar fram med stöd från Socialstyrelsen. Det beräknas bli klart i höst.
Dokumentet ger en tolkning av hur det medicintekniska regelverket ska tillämpas inom tandvården. Eftersom tandvården är en mycket liten del av den verksamhet som regleras med det medicintekniska regelverket är det svårt att se hur de generellt skrivna texterna ska tolkas ur tandteknisk synpunkt.
Vägledningen, som vänder sig främst till tandläkare och tandtekniker, ska göra det lättare. Mats Ohlson vid Läkemedelsverkets enhet för medicinteknik leder projektet.

Upptäck mer