Annons

Annons

Miljonbelopp till KI-forskare

Nagihan Bostanci och Tülay Lindberg, båda forskare på Karolinska institutet, får sammanlagt 9,6 miljoner kronor till odontologisk forskning från Vetenskapsrådet (VR) under de kommande fyra åren.

Nagihan Bostanci är professor i inflammationsforskning med inriktning mot parodontologi vid Karolinska institutet. Hon är huvudansvarig för ett projekt som söker nya behandlingsstrategier för parodontit. Projektet får 1,2 miljoner kronor om året från 2018 till 2021 från VR, sammanlagt 4,8 miljoner kronor.
Snart får forskningsgruppen också nya lokaler. Framtidens laboratorium byggs i direkt anslutning till tandläkarhögskolan i Huddinge och beräknas bli klart i slutet av 2018.
– Det blir en fantastisk miljö som främjar gränsöverskridande samarbeten, säger Nagihan Bostanci.
Hur känns det att få pengarna?
– Vi är överlyckliga över beskedet från VR. Det är en milstolpe för institutionen och för den nybildade enheten för orala sjukdomar. Detta gör det möjligt för oss att bedriva ny, innovativ forskning. Vi ska utöka vår forskningsgrupp och förstärka pågående externa samarbeten, till exempel med vår medsökande, Jan Oscarsson vid institutionen för odontologi i Umeå.
Vad handlar projektet om?
– Vi försöker få en mer detaljerad förståelse för hur parodontit fungerar. Målet är att ta reda på hur bakterier i plack konkurrerar med varandra och hur vävnaden påverkas av sådana komplexa interaktioner.

“På sikt hoppas vi kunna revolutionera hur parodontit behandlas.”

Vad betyder det för kliniskt verksamma tandläkare?
– Projektet kommer att ge bättre insikt i sjukdomens patogena mekanismer. Vi använder kunskapen för att utveckla nya biomarkörer och utformar nya terapeutiska strategier för prevention och behandling. På sikt hoppas vi kunna revolutionera hur parodontit behandlas.
Gener och parodontit
Tülay Lindberg är molekylärbiolog och forskar vid Karolinska institutets enhet för parodontologi. Hon får också 1,2 miljoner kronor om året från 2018 till 2021, sammanlagt 4,8 miljoner kronor.
Målet med hennes forskning är att med avancerad genteknologi identifiera de specifika gener, proteiner och bakterier som bidrar till utvecklingen av parodontit.
– Vi hoppas hitta ett begränsat antal inflammationsmarkörer och bakterier som på ett tidigt stadium identifierar individer som löper ökad risk att utveckla parodontit. Med denna kunskap blir det i framtiden möjligt att utveckla en panel av biomarkörer som relativt enkelt och träffsäkert kan identifiera individer i riskgruppen, berättar Tülay Lindberg.
Kunskapen kan på sikt även bidra till att utveckla nya sätt att bromsa eller behandla för parodontit.

“Anslag från VR är en kvalitetsstämpel och underlättar också att få bidrag från andra anslagsgivare.”

Vad betyder VR-anslaget för din forskning?
– Det ger en trygghet att kunna fortsätta driva forskningen framåt. Detta innebär även en bekräftelse då ett anslag från VR är en kvalitetsstämpel och underlättar också att få bidrag från andra anslagsgivare.
Vad ska du använda pengarna till?
– Vi har en detaljerad budget att följa enligt ansökan. Bland annat kommer anslaget att finansiera en eller två post dok-tjänster och de kostsamma analyserna som vi kommer att göra.
Tülay Lindbergs forskargrupp har även fått anslag från landstinget och nyligen också ALF-medel till ett projekt om sambandet mellan parodontit och reumatoid artrit (ledgångsreumatism) och hur sjukdomarna påverkar varandra.

Upptäck mer