Annons

Annons

Mobilt stopp på Gotland

Den mobila tandvården på Gotland läggs ner.
– Vi måste använda våra resurser på ett bättre sätt, säger Juhani Fischer, tillförordnad tandvårdschef.

Den mobila enheten har varit i drift på försök på södra Gotland, men kostnaden för detta och de personalresurser som krävs motiverar enligt tf tandvårdschef Juhani Fischer inte att försöket övergår till permanent verksamhet.
– Vi är en liten kommun, och de äldre patienter som behöver tandvård är inte så många. Dessa patienter kommer att erbjudas sjuktransporter för att tas om hand på mun- och käkavdelningen på lasarettet. De som inte kan transporteras dit på grund av sjukdom kommer vi ändå att kunna ge bastandvård genom att personal tar med en portabel utrustning till deras boenden, förklarar han.

Upptäck mer