Annons

Annons

Ny kompletterande utbildning i Malmö

Malmö högskola får i uppdrag av regeringen att starta en kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen.

Högskolan har uppgett att den kan skapa ungefär 10 platser per år inom den kompletterande utbildningen. När den kan dra igång är däremot inte klart.
– Det är angeläget att hjälpa utländska kollegor till yrkesverksamhet. Nu påbörjas ett omfattande arbete med planering. Det återstår mycket arbete innan en sådan utbildning är på plats men vi har ambitionen och viljan att bidra, säger Christel Larsson, ordförande i Utbildningsnämnden vid Odontologiska fakulteten, i ett pressmeddelande.
Uppdraget är en del i den satsning på fler kompletterande utbildningar för personer med utländsk utbildning som regeringen föreslog i budgetpropositionen 2016. Liknande uppdrag har gått till bland annat Lunds och Umeå universitet att dra igång kompletterande utbildningar för läkare och Uppsala universitet för apotekare.
Kompletterande utbildningar för tandläkare (KUT) finns idag vid Göteborgs universitet och Karolinska institutet.

Upptäck mer