Annons

Annons

Ny lag kräver rehabiliteringsplan

Från och med den 1 juli 2018 är arbetsgivare enligt lag skyldiga att upprätta en plan för återgång i arbete.

Senast den dag en anställds arbetsförmåga varit nedsatt på grund av sjukdom på hel- eller deltid under 30 dagar ska arbetsgivaren upprätta en plan för återgång i arbete. Regeln gäller om det kan antas att den anställdes arbetsförmåga kommer att vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar.
Planen behöver inte upprättas om det klart framgår att den anställde inte kan återgå i arbete.
Arbetsgivaren ska också svara för att de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering vidtas, och har även skyldighet att se till att planen följs.
Försäkringskassan samordnar och utövar tillsyn över de insatser som behövs för rehabiliteringsverksamheten. Om den försäkrade medger det, ska Försäkringskassan under rehabiliteringen samverka med arbetsgivare och arbetstagarorganisation, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter som berörs.

Upptäck mer