Annons

Annons

Nytt ledningssytem gäller från årsskiftet

Socialstyrelsens nya ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i tandvård gäller från och med januari 2012.

De nya föreskrifterna (SOSFS 2011:9) kommer att omfatta tandvård, hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Målet är att kvaliteten ska utvecklas på ett systematiskt sätt. Parallellt med Socialstyrelsens föreskrift lanseras också en standard för ledningssystem inom hälso- och sjukvården. Tanken är att standarden ska gälla i hela Europa.
Ledningssystemet ska göra det lättare att identifiera, beskriva och fastställa de processer som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Rutiner för hur aktiviteterna i en process ska utföras kan också behövas.
Arbetet ska omfatta riskanalys, egenkontroll och utredning av avvikelser.
Läs mer här.

Upptäck mer