Annons

Annons

Nytt steg mot ny storregion i södra Sverige

Blir det en ny storregion i södra Sverige? En gemensam avsiktsförklaring planeras till den 1 november.

Innan beslutet om en storregion i södra Sverige tas måste alla fullmäktige på landstings- och regionsnivå säga ja.
Det ska ske senast vid årsskiftet, enligt en överenskommelse mellan företrädare för Region Skåne, Landstinget Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar Län, Landstinget Blekinge, Regionförbundet Blekinge, Landstinget Kronobergs Län och Regionförbundet Södra Småland.
Samtidigt pågår diskussioner om andra konstellationer.

Folktandvården påverkas

En sammanslagning innebär sannolikt en förändrad folktandvårdsorganisation.
– På lokalnivå kommer inte allmäntandvården att påverkas speciellt mycket, men ledningen påverkas, säger Anders Nylander, tandvårdschef på Folktandvården Kalmar.
– Blir det en storregion kan man tänka sig en utveckling som i Västra Götaland, där det finns en central ledning med utlokaliserade kanslier och områdeschefer, säger han.
Diskussioner om att bilda storregion pågår på olika håll i landet.

Upptäck mer