Annons

Annons

Bara tre projekt får pengar

Vetenskapsrådet satsar en mycket liten andel av sina medel på odontologisk forskning.

364 sökande har fått medel i Vetenskapsrådets stora utlysning inom medicin och hälsa i år. Knappt en procent går till odontologin.
Bara tre projekt inom odontologin får pengar från Vetenskapsrådet (VR) i utdelningen, enligt Ulf Lerner, professor i oral cellbiologi i Umeå och en av de tre som får medel.
Ulf Lerner får 1,2 miljoner kronor per år i fyra år, sammanlagt 4,8 miljoner kronor, till ett projekt om hormonell och inflammatorisk reglering av benomsättning.
Ingegerd Johansson, professor i kariologi, beviljas 700 000 kronor i tre år, eller sammanlagt 2,1 miljoner, till ett projekt om gener i karies och parodontit.
Karina Persson, forskare, får 500 000 kronor i tre år, sammanlagt 1,5 miljoner, till struktur- och funktionsstudier av bakterieproteiner i den orala biofilmen.
Samtliga projektledare som har fått medel arbetar vid Umeå universitets institution för odontologi. Det är glädjande för Umeå men bekymmersamt generellt, tycker Ulf Lerner.
Av totalt 1 452 ansökningar beviljades 364. Sammanlagt fördelar VR cirka 1,1 miljarder kronor i denna omgång.

Upptäck mer