Annons

Annons

Panoramaröntgen tillräcklig för visdomständer

Panoramaröntgen är en användbar metod för att utvärdera visdomständernas rötter i förhållande till mandibularkanalen, och är ofta de enda bilderna som behövs. Den slutsatsen drar svenska forskare efter att ha utvärderat metoden.

Panoramaröntgen är en metod med både för- och nackdelar. Bilderna har lägre upplösning än vanliga röntgenbilder och många patienter har svårt att hålla huvudet rätt placerat när bilderna tas. Men när det gäller underkäkens visdomständers placering i förhållande till mandibularkanalen (nervus alveolaris inferior) har metoden ändå visats ha en acceptabel kvalitet samtidigt som strålningsmängden är avsevärt lägre än CBCT (Cone Beam Computed Tomography).
Men hur bra är metoden egentligen? Det ville svenska forskare ta reda på och analyserade 442 digitala panoramaröntgenbilder, slumpvis utvalda från den vuxna populationen (20–89 år) i Skåne.
Det visade sig att ungefär sex av tio patienter hade placerat huvudet korrekt när panormabilderna togs, en majoritet av visdomständerna var framme och i ungefär hälften av fallen gick underkäksnerven under visdomständernas rötter. Forskarnas slutsats är att panoramaröntgen är en användbar metod för att utvärdera visdomständer.

Upptäck mer