Annons

Annons

Patentmedelsfonden stödjer forskning

Sex personer har beviljats forskningsbidrag på sammanlagt 830 000 kronor från Patentmedelsfonden 2011.

Tülay Yucel-Lindberg, molekylärbiolog och inflammationsforskare vid Karolinska institutets institution för odontologi, får 100 000 kronor per år i tre år, sammanlagt 300 000 kronor. Projektet handlar om Prostaglandin E syntase-hämmare som ny behandling mot parodontal sjukdom, ett projekt som även tidigare har fått bidrag från Patentmedelsfonden.
Anders Johansson, forskningsingenjör vid Umeå universitets odontologiska institution, får 100 000 kronor per år i två år, sammanlagt 200 000 kronor. Projektet handlar om tuggsticks-extrakt från guava som hämmar det proinflammatoriska svaret av Aggregatibacter actinomycetemcomitans leukotoxin.
Daniel Jönsson, disputerad ST-tandläkare vid Tandvårdshögskolan i Malmö, får 100 000 kronor till studien ”Cathelicidin Deficiency in Periodontitis and the Impact of Vitamin D”.
Dan Ericsson, professor i Malmö vid Tandvårdhögskolans avdelning för kariologi, får 80 000 kronor till ett projekt om kariesprevention genom att förebygga iatrogena skador på granntänder vid operativ kariesbehandling.
Tandhygienist Kajsa Henning Abrahamsson vid institutionen för odontologi i Göteborg får 60 000 kronor per år i två år till projekt om parodontal infektionskontroll ur beteendevetenskapligt perspektiv.
Gunilla Sandborgh Englund, professor vid Karolinska institutets institution för odontologi, får 30 000 kronor för att forska om kariesprevention hos patienter med huvud-hals cancer. Hon försöker ta fram strategier för att förbättra fluormedierad remineralisering.
Förra året gav Patentmedelsfonden sammanlagt 590 000 kronor till sju forskningsprojekt.

Upptäck mer