Annons

Annons

Praktikertjänst utanför branschorganisationen

Praktikertjänst är positivt till en branschorganisation för privata tandvårdsföretag, men i dag finns en rad hinder för att man ska gå med. Vid samtal med Privattandläkarna har Praktikertjänst försökt få gehör för sina förslag till ändringar av bland annat stadgarna, men inte fått det. Den enda ändring man fick igenom vid Privattandläkarnas medlemsmöte i november...

Praktikertjänst är positivt till en branschorganisation för privata tandvårdsföretag, men i dag finns en rad hinder för att man ska gå med. Vid samtal med Privattandläkarna har Praktikertjänst försökt få gehör för sina förslag till ändringar av bland annat stadgarna, men inte fått det. Den enda ändring man fick igenom vid Privattandläkarnas medlemsmöte i november var att det föreslagna namnet på branschorganisationen ska ändras. Namnet ”Tandläkarna”, som föreslogs, betonar enligt Praktikertjänst inte företagandet utan den individuelle tandläkaren.
Men det finns fortfarande en rad hinder som enligt Praktikertjänst måste undanröjas innan man kan gå med i branschorganisationen:
*De tjänster som den nya branschorganisationen ska erbjuda måste vara självfinansierade och konkurrensneutrala.
*Kostnaderna måste ses över och sänkas. Enligt vad Tandläkartidningen erfar beräknas avgiften till branschorganisationen ligga i spannet 12 000 – 15 000 kronor per år och anställd.
*Förslaget till framtida avgifter måste vara klart innan stadgarna träder i kraft.
*Stadgarna kan inte omfatta alla medarbetare på medlemsföretagen utan endast dem som arbetar med tandvård.
*Det är företaget och inte tandläkarna som är medlem; nuvarande stadgar kan tolkas som att det innebär ett kollektivavtal för tandläkare.
*Om medlemsföretaget godkänt en representant i styrelsen för branschorganisationen ska denne inte kunna sitta kvar som styrelseledamot om vederbörande slutar och anställs i ett annat företag.
En direkt konsekvens av att Praktikertjänst i nuläget inte går med i branschorganisationen är enligt vad Tandläkartidningen erfar att de inte kan utnyttja Privattandläkarnas förtroendenämnder. Man kommer därför att starta en telefontjänst dit patienter kan vända sig med sina klagomål. För mer komplicerade fall ska speciellt utvalda tandläkare kunna bistå i utredningen. Som ett sista steg för den klagande ska det skapas en reklamationsnämnd.
För dem som inte har försäkringar genom Privattandläkarna kommer Praktikertjänst att erbjuda konkurrenskraftiga alternativ.
Enligt uppgift kommer Privattandläkarna att hålla ett extra årsmöte för att diskutera situationen.
 

Upptäck mer