Annons

Annons

Praktikertjänst vill återinföra AT-året

Praktikertjänst vill se ett införande av en obligatorisk AT-liknande bastjänstgöring i tandvården. Det AT- system som tidigare fanns för tandläkare togs bort i mitten av 1990-talet.

Färre tandläkare legitimeras och stora pensionsavgångar väntar de närmaste åren samtidigt som demografiska förändringar skapar nya utmaningar för tandvården. I en debattartikel i Dagens samhälle varnar Praktikertjänst för att svensk tandvård i framtiden riskerar att förlora i kvalitet och efterlyser ett AT-liknande system för nyutbildade tandläkare.

Urban Englund
Foto: David Thunander


–Vi ser att många nyutbildade tandläkare och många med tandläkarutbildning från andra EU-länder som kommer hit behöver både kliniskt färdighetsträning och kunskap om hur svensk tandvård fungerar, säger Urban Englund, styrelseordförande i Praktikertjänst.
Men huvudskälet till att Praktikertjänst kommer med sitt förslag är enligt Urban Englund att det idag är svårt att rekrytera, framför allt i glesbygd, både för Praktikertjänst och landsting och regioner. Framöver väntar dessutom stora pensionsavgångar. Praktikertjänst föreslår en ettårig, obligatorisk bastjänstgöring med klinisk färdighetsträning.
– Vi tror att det finns stor samstämmighet bland tandvårdens aktörer kring att ett basår vore ett bra sätt att bibehålla kvaliteten i svenska tandvård, säger han.
Praktikertjänst föreslår också i debattartikeln att all tandvårdens aktörer går samman och skapar ett certifieringssystem för handledare som kan stötta nyutbildade tandläkare. Man vill också att stimulanspengar tillförs för till exempel handledare och särskilda basårstjänster.
Vad ett återinfört AT-liknande system skulle kosta har Praktikertjänst inte någon uppfattning om.
­ – Vi har inte räknat på det, men brister i kvalitet och patientsäkerhet kostar också pengar påpekar Urban Englund.

Upptäck mer