Annons

Annons

”Privattandläkare behövs i förbundet”

I och med att Privattandläkarna lämnade förbundet vid årsskiftet och blev en branschorganisation har Tandläkarförbundet öppnat för ett individuellt medlemskap för privattandläkare. För närvarande arbetar förbundsstyrelsen med att finna en permanent lösning på hur förbundet ska organiseras i framtiden, fram till dess finns en tillfällig lösning, där Tjänstetandläkarna administrerar medlemskapet för förbundets räkning. Lösningen innebär...

I och med att Privattandläkarna lämnade förbundet vid årsskiftet och blev en branschorganisation har Tandläkarförbundet öppnat för ett individuellt medlemskap för privattandläkare. För närvarande arbetar förbundsstyrelsen med att finna en permanent lösning på hur förbundet ska organiseras i framtiden, fram till dess finns en tillfällig lösning, där Tjänstetandläkarna administrerar medlemskapet för förbundets räkning. Lösningen innebär att privattandläkare kan söka medlemskap i Tandläkarförbundet via tre avdelningar Sveriges Tandläkarförbund Nordöstra, Södra respektive Västra.
För en tid sedan gick ett medlemsbrev ut från den nya branschorganisationen för privattandläkare. I brevet uppmanas privattandläkare att vänta med att söka medlemskap i Tandläkarförbundet fram till dess att förbundet kan presentera en lösning som garanterar att alla tandläkare behandlas lika. Som skäl för detta anges i brevet att den tillfälliga lösningen ”…styrs av Tjänstetandläkarnas behov”.  ”Man vill ha privattandläkarna som medlemmar, men man är inte beredda att lyssna till deras företrädares åsikter”.
I brevet står det också att den tillfälliga lösningen innebär ”…ett andra klassens medlemskap i förbundet för privattandläkare. Man förväntas betala lika mycket som medlemmarna i TT, men man får inte del av samma service”.

Se framåt

Tjänstetandläkarnas kanslichef  Björn Petris kommentar till påståendet i brevet om att det är en lösning som ”styrs av Tjänstetandläkarnas behov” är att det enligt nuvarande stadgar bara finns ett sätt att vara med i förbundet, och det är genom medlemskap i en riksförening.
– Privattandläkarna har varit tydliga med att man inte kan vara medlem i förbundet genom deras egen organisation efter årsskiftet. Vi har skapat ett sätt för alla tandläkare att fortsätta var med i förbundet för förbundets och alla förbundsmedlemmars bästa, säger han
Gunilla Klingberg, ordförande i Tandläkarförbundet påpekar att det är det viktigt att se framåt och att alla hjälps åt för att det även fortsättningsvis ska finnas ett starkt Tandläkarförbund som den självklara företrädaren för tandläkarkåren i odontologiska frågor.
– Det är också vad alla säger sig vilja. För att kunna göra ett bra jobb och utveckla förbundet så att alla tandläkare känner sig hemma är det viktigt att privata kollegor går med i övergångslösningen. Se 2012 som ett övergångsår, men det är under det här året du som tandläkare kan vara med och påverka hur förbundet ser ut 2013. Och ska du kunna påverka det arbetet så måste du vara medlem.
Mats Karlsson

Upptäck mer