Annons

Annons

Procast Medias ekonomiansvarig polisanmäls

Turerna kring företaget Procast Media fortsätter. Procast Medias tidigare styrelse har nu polisanmält bolagets ekonomiska och redovisningsansvariga.

Det framkom i samband med edgångssammanträdet i Stockholms tingsrätt den 12 april.
Vid sammanträdet avlade Procast Medias senaste styrelseordförande bouppteckningsed. Det fördes till protokollet att styrelsen inte har varit informerad om de ekonomiska transaktionerna som kom fram under rekonstruktionen, berättar konkursförvaltaren Lennart Olsson, advokat på advokatfirman Nordia.
Gick i konkurs
Procast Media, som drev tv-kanalen Dentvision, gick i konkurs i början av mars.
Företaget lovade gratis väntrums-tv, men hundratals tandläkare tvingas nu betala ett par tusen kronor i månaden för skärmar som snart slocknar.
Procast Media har skulder på nära 28 miljoner kronor enligt konkursbouppteckningen.
– Siffran omfattar de skulder som Procast Media uppgav per konkursdagen. Konkursbouppteckningen är ett arbetsdokument och ingen hel sanning, säger Lennart Olsson.
– Sannolikt är skulderna högre än det som anges.
Summan omfattar till exempel endast obetalda skulder till tandläkare fram till konkursen, inte ersättningspengarna som bolaget enligt avtal skulle betala ut så länge hyresavtalen löper.
Lennart Olsson skriver nu en förvaltarberättelse. I samband med det är han skyldig enligt lag att anmäla misstanke om brott till ekobrottsmyndigheten.
Tandläkartidningen har försökt nå Procast Medias senaste ordförande Stefan Gunbrant utan att lyckas.
Skärmarna slocknar
Efter konkursen kunde de flesta kunder visa repriser på gamla program. Men nu slocknar skärmarna helt – om inte kunderna betalar ännu mer till det nya företaget Nordisk Väntrums-TV eller andra aktörer för att prenumerera på nya program.
Nordisk Väntrums-TV ägs av Lars Lindgren, civilekonom och tidigare delägare i Procast Media och Brodde Wetter, civilingenjör, civilekonom och vd i det nya bolaget. Nordisk Väntrums-TV har köpt den tekniska lösningen från konkursboet.
Brodde Wetter liknar Procast Medias affärsidé vid ett pyramidspel. Företaget hade tänkt subventionera kundernas hyresavtal med reklamintäkter, men reklamförsäljningen gick inte bra. Istället betalades äldre kunder med pengar från nya kunder, och så länge nya kunder skrev avtal kunde det rulla på ett tag.
– Någon gång tar det slut i pyramidspel, och det var precis det som hände med Procast Media, säger han.
– Min personliga bedömning är att Procast inte var bra skött, säger Brodde Wetter. Han betonar att det nya företaget inte har någon koppling till Procast Medias gamla ledning.
Nya program erbjuds
Brodde Wetter tror att det ändå finns ett fortsatt intresse för information och underhållningsprogram på tandvårdskliniker.
Nordisk Väntrums-TV har bildats för att tillgodose det behovet. Företaget samarbetar med ”en ledande programproducent” och erbjuder program som liknar dem som har sänts tidigare.
– Det blir inga långa avtal, utan blir mer som att prenumerera på en tidskrift, säger han.
Nordisk Väntrums-TV kommer att sälja reklam för att pressa priserna på tjänsten.
Får tandläkare som inte vill prenumerera fortsätta att visa Procast Medias repriser?
– Nej. Skärmarna slocknar om de inte prenumererar. Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte fortsätta sända repriserna. Det gäller alla skärmar som är uppkopplade till nätverket via kommunikationslänken, säger Brodde Wetter.
Även företaget iTeve erbjuder väntrumstelevision, och cirka hundra skärmar på tandvårdskliniker i Sverige visar väntrums-TV via iTeve.
Måste fortsätta betala
Procast Media hamnade på obestånd förra året. Hundratals tandläkare har sedan dess tvingats att betala dyra månadshyror till finansbolag för monitorer och utrustning. Utrustningen skulle enligt avtal subventioneras till 100 procent av Procast Media, men ersättningen började utebli.
Procast Medias kunder lovades gratis väntrumstelevision, men de skrev på två olika avtal. Det ena var ett hyresavtal och det andra ett subventionsavtal.
Utrustningen finansierades via finansbolag, i de flesta fall Wasa Kredit. Kunderna betalar månadshyra för skärmarna. För de flesta mottagningar rör det sig om knappt 2 000 kronor i månaden per skärm i sammanlagt fyra år, men avtalen varierar.
Procast Media skulle enligt avtal subventionera hela hyreskostnaden för rätten att använda kanalen för sändningar, men pengarna började utebli.
Trots att Procast Media har gått i konkurs måste kunderna som har separata avtal med Wasa Kredit eller andra finansbolag betala till avtalstiden löper ut.

Upptäck mer