Annons

Annons

Raimo Pälvärinne slutar

Raimo Pälvärinne slutar som ordförande i Sveriges Folktandvårdsförening.

Raimo Pälvärinne, tandvårdsdirektör i Östergötland, har varit ordförande i Sveriges Folktandvårdsförening sedan 1998.
– Jag har varit ordförande i 13 år och nu är det dags för någon annan att ta vid, säger han.
Han sitter kvar i styrelsen i ett år och jobbar vidare med frågor kring odontologisk forskning, den nationella forskarskolan och implantatregistret.
Bent Petersen, tandvårdschef i Västra Götalandsregion, är ny som vice ordförande Sveriges Folktandvårdsförening. Per Tidehag, tandvårdschef i Västerbotten, är ny ledamot i föreningens styrelse. Conny Konradsson lämnar efter många år styrelsearbetet.
Raimo Pälvärinne planerar att sluta som tandvårdsdirektör i maj 2014.
– Sedan 2006 har jag veckopendlat från Västra Götaland. När jag har fyllt 60 år ska jag flytta hem till landet mellan Borås och Göteborg. Jag planerar att jobba deltid som klinisk verksam tandläkare, berättar han.

Upptäck mer