Annons

Annons

Rapporter planeras om dentala material

En systematisk översikt av dentala material inom barntandvården pågår på uppdrag av Socialstyrelsen. Den planeras bli klar nästa år.

Socialstyrelsens Kunskapscentrum för dentala material (KDM) sammanställer och sprider vetenskapligt baserad kunskap om dentala material. När Socialstyrelsen omorganiserades i januari 2010 blev KDM:s verksamhet en del av myndighetens kärnverksamhet vid avdelningen för kunskapsstyrning. Sedan februari 2010 har KDM inte gett ut några kunskapsdokument om dentala material.
– Flera översikter är på gång, men eftersom vi använder en ny process, tar det mycket längre tid, förklarar Anders Berglund, sakkunnig på Socialstyrelsen.
För att sammanställa systematiska översikter används nu vedertagen internationell metodik. Effekten av en behandling bedöms. Man redovisar också för hur man har sökt litteratur och vilka val som har gjorts.
Förutom den systematiska översikten av dentala material inom barntandvården planeras dokument om dentala gjutlegeringar samt ljushärdning.

Upptäck mer