Annons

Annons

Rättvisa på jobbet viktigt inom tandvården

Medarbetarnas gemensamma uppfattning av rättvisa på kliniken är avgörande både för personalens inställning till arbetsplatsen och hur de upplever vårdkvaliteten som kliniken levererar. Det visar ny svensk studie.

– Man kan beskriva det som en vinn-vinnsituation. Det är bra för organisationen, det är bra för medarbetarna och det är bra för patienterna, säger Hanne Berthelsen, disputerad forskare vid odontologiska fakulteten och Centrum för tillämpad arbetslivsforskning vid Malmö högskola och förstaförfattare till studien.
Det hon talar om är god organisatorisk rättvisa. Det vill säga ett samarbetsklimat på kliniken där arbetsuppgifter och ansvar fördelas på ett rättvist och rimligt sätt utifrån kunskap och kompetens så att ingen särbehandlas vare sig i positiv eller negativ riktning.
900 tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare utan chefsbefattning från 68 kliniker har fått svara på en enkät om hur de upplever sin arbetsplats, och resultatet är tydligt. Den organisatoriska rättvisan kunde förklara hela variationen mellan klinikerna i inställningen till arbetsplatsen liksom delar av skillnaden i den upplevda vårdkvaliteten.
– Om man tänker sig en skala mellan noll och hundra så innebär en förändring med tio skalsteg på den organisatoriska rättvisan på kliniken en förändring med åtta skalsteg för medarbetarnas inställning till arbetsplatsen och en förändring med tre skalsteg för den upplevda vårdkvaliteten, säger Hanne Berthelsen.

“Man ska se det som en investering”

Det fanns också skillnader mellan yrkesgrupperna.
– Tandsköterskor och tandhygienister är genomgående mer positiva till arbetsplatsen och kvaliteten på det arbete som bedrivs jämfört med tandläkarna. Men vi vet ju också att många allmäntandläkare känner sig väldigt pressade, det är främst dem som ledningen tittar på när det gäller produktiviteten och det är de som sitter med det yttersta ansvaret när det gäller kvaliteten, så det är inte så konstigt att det är olika, säger Hanne Berthelsen.
Hanne Berthelsen menar att hennes forskningsresultat kan visa en potentiell väg att utveckla tandvårdsorganisationerna. Det är inte bara bra för de anställda och för patienterna, det är också visat att arbetsplatser med dålig stämning är mindre produktiva och har sämre kvalitet i sina resultat. Därför lönar det sig att arbeta med arbetsplatsen som helhet, man ska se det som en investering, menar hon.
– Har vi en verksamhet med bra kvalitet där patienterna blir bra bemötta så upplever man färre konflikter, större motivation och bättre trivsel. Om man gillar sitt jobb rekommenderar man det till andra och då blir det inte så svårt att rekrytera, så det här kan ha stor betydelse på många plan, säger hon.
Läs mer: http://bit.ly/2iP4E7r

Upptäck mer