Annons

Annons

Regeringen utreder obligatorisk fortbildning för tandläkare

En särskild utredare har fått i uppdrag av regeringen att se över om krav på kontinuerlig fortbildning ska införas för tandläkare och andra legitimationsyrken inom hälso- och sjukvård.

Foto: Colourbox

För att säkerställa att personalen hänger med i teknik- och behandlingsutvecklingen och stärka patientsäkerheten har regeringen gett en särskild utredare i uppdrag att se över reglerna som styr kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården och tandvården.

Bland annat ska utredaren ska bedöma om det ska införas ett krav på fortbildning för legitimerad personal. I dag finns inget sådant krav. Fortbildning ska dock ”uppmuntras” enligt ett EU-direktiv.

– Det här är ett viktigt led i att långsiktigt stärka kompetensförsörjningen, inte minst inom tandvården. Det öppnar möjligheterna för fler karriärvägar och därmed att fler väljer att stanna kvar inom vård- och omsorgsyrkena, säger socialminister Jakob Forssmed, i ett pressmeddelande.

Sveriges Tandläkarförbund har sedan oktober i år en uttalad rekommendation att tandläkare ska gå minst 20 timmars utbildning inom det odontologiska området varje år.

I förbundets fortbildningspolicy står bland annat att man anser att varje tandläkare måste följa med i den odontologiska utvecklingen för att bibehålla och utveckla sin yrkeskompetens, och uppdatera sig i takt med utvecklingen inom tandvårdsområdet och därigenom uppnå och upprätthålla en god kvalitet på den vård man ger patienterna.

Utredaren ska också bedöma om ytterligare yrkesgrupper inom bland annat tandvården bör omfattas av så kallad yrkesreglering och legitimation.

Till särskild utredare har regeringen utsett Harriet Wallberg, läkare och tidigare rektor vid Karolinska institutet. Utredningen ska vara klar senast den 30 mars 2025.

Upptäck mer