Annons

Annons

Replik: Förbundet svarar om uppropet om rätt till vård

Sveriges Tandläkarförbund sympatiserar med debattörerna till debattinlägget den 25 maj. En publicerad debattartikel går dock inte att skriva under i efterhand. Det svarar förbundet angående debatten om rätten till vård på lika villkor.

Foto: Colourbox

Att inte stå med som avsändare för en debattartikel innebär inte per automatik att man motsätter sig artikelns innehåll eller avsändarnas åsikter. Förbundet är ofta med på liknande utspel, senast i frågan om anmälningsplikt och rätt till tolk, men i vissa situationer så blir det tydligt att vår profession skiljer sig från andra aktörer inom hälso- och sjukvård.

Sveriges Tandläkarförbund tycker att det är viktigt att frågan lyftes och sympatiserar med debattörerna till debattinlägget den 25 maj. En publicerad debattartikel går det inte att skriva under i efterhand utan den anses färdig och författad av gruppen som står som avsändare.

Ibland är förbundet inte med i arbetsprocessen kring en debattartikel och ibland är vi heller inte tillfrågade. Olika professioner arbetar utifrån olika förhållanden, i processen kring en debattartikels tillblivelse krävs därför ofta en hel del kompromissande fram till den färdiga texten. Ibland måste arbetsprocessen kring en debattartikel dessutom gå väldigt fort för att den ska passa in i en aktuell händelse och ändå ska den hinna förankras hos varje avsändares organisation. Om förbundet inte står med som avsändare till en debattartikel så kan det alltså ha många förklaringar.

Det senaste året har förbundet undertecknat fler debattartiklar än vanligt. Nu senast har Sveriges Tandläkarförbund exempelvis skrivit under debattartikel från Saco angående skrivningarna om anmälningsplikt i Tidöavtalet:

Läs mer här:
Sacoförbunden debatterar anmälningsplikten i Tidöavtalet
”Att ange papperslösa strider mot yrkesetiken”
Fackförbund kritiserar punkt i Tidöavtalet

Sveriges Tandläkarförbund kommenterade debattinlägget redan den 25 maj: ”Kommentar från förbundsordförande om dagens debatt”

Chaim Zlotnik, förbundsordförande Sveriges Tandläkarförbund

Upptäck mer