Annons

Annons

Riksrevisionen granskar tandvårdsstödet

Riksrevisionen, som granskar var statens pengar går till och hur effektivt de används, har tidigare i en förstudie funnit tecken på att tandvårdsstödet har brister. Bland annat är besöksfrekvensen hos tandvården lägre än förväntat i vissa åldersgrupper, och priserna har ökat i stället för minskat, det förekommer felaktiga eller inga inrapporteringar av prisuppgifter till prisjämförelsetjänsten,...

Riksrevisionen, som granskar var statens pengar går till och hur effektivt de används, har tidigare i en förstudie funnit tecken på att tandvårdsstödet har brister.
Bland annat är besöksfrekvensen hos tandvården lägre än förväntat i vissa åldersgrupper, och priserna har ökat i stället för minskat, det förekommer felaktiga eller inga inrapporteringar av prisuppgifter till prisjämförelsetjänsten, och kännedom om tandvårdsstödet är låg hos många patienter.
Den kommande granskningen ska identifiera problemen och se om statens insatser är effektiva.

Upptäck mer