Annons

Annons

Riksstämman 2022-11-02

Här är årets studenter

Matin Farzad, Moa Rask, Hanien Al-Faisal och Willem de Lange.

Varje år blir fyra duktiga studenter utsedda till årets student vid landets tandläkarutbildningar. De kommer att uppmärksammas i samband med Odontologisk Riksstämma.

Matin Farzad

Matin Farzad, termin nio vid Malmö universitet

– Det känns mycket ärofyllt att tilldelas priset. Speciellt med tanke på mina många duktiga och kompetenta kursare. Alla fantastiskt fina vänner på utbildningen, den stora mängden ny kunskap och att få lära av en kompetent och hjälpsam personal kommer jag att se tillbaka på med stor glädje.

– Jag har engagerat mig i studentkåren och för utbildningsutveckling, så det har varit en stor utmaning att få tiden att räcka till. Men med god planering och vilja går det mesta.

Vad vill du göra efter examen?

– Jag vill fortsätta att lära mig och utvecklas i min profession. Jag är intresserad av akademi, forskning och vidareutbildning. Min förhoppning är att kunna kombinera detta med det otroligt roliga tandläkaryrket.

Moa Rask

Moa Rask, termin nio vid Göteborgs universitet

– Det känns väldigt hedrande och jag är lyckligt lottad som erhållit denna ärofyllda utmärkelse. Det här yrkesvalet har känts så otroligt rätt från början och jag har sedan start känt mig väldigt hemma i tandvårdsmiljön. Därför känns det lite extra i hjärtat då detta pris blir ett kvitto på att jag valt rätt.

– Det roligaste med utbildningen har varit att träffa så många härliga och likasinnade kompisar. Men också att få en så bra start inom tandvården.

Vad vill du göra efter examen?

– Jag längtar efter att få börja jobba direkt och komma in i arbetslivet som legitimerad tandläkare. Min stora dröm är att i framtiden få driva en egen tandvårdspraktik.

Hanien Al-Faisal

Hanien Al-Faisal, termin tio Umeå universitet

– Det är ärofyllt att få ta emot en så fin utmärkelse. Jag är tacksam att just jag fått det med tanke på att det finns så många begåvade kursare. Det roligaste med utbildningen har varit alla fina människorna jag har träffat. Möjligheten att ha fått lära mig detta spännande yrke tillsammans med härliga kurskamrater och mycket duktiga lärare är det bästa. Den största utmaningen har varit att hantera stressen i samband med studierna, det har varit tufft i perioder men i slutänden har det gått bra.

Vad vill du göra efter examen?

Jag vill unna mig en resa till värmen för att vila efter fem hetsiga studieår. Sedan börja jobba med mitt yrke, fortsätta lära mig mer, utvecklas och bli en duktig tandläkare.

Motiveringar

Matin Farzad

”Matin uppvisar god klinisk färdighet och ett professionellt samt även empatiskt förhållningssätt gentemot sina patienter. Han har i egenskap av studentkårsordförande med skicklighet, lyhördhet och engagemang bidragit till tandläkarutbildningens utveckling och främjat samarbetet mellan studenter och fakultet under Covid-19 pandemins utmaningar. Matin visar prov på många av de värdefulla egenskaper som är en förutsättning för att bli en god representant för tandläkaryrket.”

Moa Rask

”Moa Rask har under sin utbildning visat prov på att kunna tillämpa teoretiska och kliniska kunskaper på ett moget och omdömesgillt sätt. Hon har en god förmåga till självständig reflektion och ställningstagande i sina patientbehandlingar som hon genomför med stor ansvarskänsla, lugnt förhållningssätt, empati och utifrån erfarenhet, skicklighet. Moa har i sin patientverkasamhet visat på ett mycket gott empatiskt och etiskt förhållningsätt och därutöver kommunicerar Moa med personal och patienter på ett föredömligt och ödmjukt sätt.”

Hanien Al-Faisal

”Hanien Al-Faisal uppvisar en mycket hög kunskapsnivå vilket återspeglar sig i studieresultaten. I samband med Haniens kliniska tjänstgöring är hon alltid punktlig, intresserad, påläst och har ett mycket respektfullt beteende i kontakten med patienter, studentkollegor, personal och lärare. Hon är lätt att samarbeta med och har löst examensarbete och amanuenstjänstgöring på ett metodiskt och noggrant sätt. Vi uttrycker vår beundran för en ung, kunskapstörstande blivande kollega, som alltid sätter kunskap och respekt i första ledet när hon behandlar patienter.”

Willem de Lange

”Willem har under sin utbildning visat prov på att kunna tillämpa teoretiska och kliniska kunskaper på ett moget och omdömesgillt sätt. Han har god förmåga till självständig reflektion och ställningstagande i sina patientbehandlingar som han genomför med stor ansvarskänsla, empati och klinisk skicklighet och mognad. Willem har i sin patientvårdande verksamhet visat på ett mycket ett gott empatiskt och etiskt förhållningssätt. Därutöver kommunicerar William med personal och patienter och studenter på ett föredömligt och ödmjukt sätt.”

 

Willem de Lange

Willem de Lange, termin nio vid Karolinska institutet

– Det betyder mycket för mig att få priset. Jag har trivts bra under min studietid. Det roligaste har varit alla sittningar som Odontologiska föreningen arrangerat. Det har även varit ett nöje att få vara studentövermarskalk vid Karolinska institutets akademiska högtider.

– En större del av utbildningen har dock varit påverkad av pandemin. Med sommar- och distansundervisning, inställda evenemang samt ett begränsat studentliv har det stundtals varit väldigt utmanande.

Vad vill du göra efter examen?

– Jag kommer att unna mig en lugn sommar. Därefter vill jag börja jobba, men även ägna mer tid åt mitt intresse för musik.

På riksstämman

Priset delas ut i samband med invigningen av Odontologisk riksstämma.

Onsdag 16 november klockan 14:15-17:45

Upptäck mer