Annons

Annons

Lars Sjödin får pris för insatser för tandläkarprofessionen

Lars Sjödin, tandläkare och expert på det statliga tandvårdsstödet, tilldelas 30 000 kronor ur Sveriges Tandläkarförbunds 100-årsfond.

Expert på det statliga tandvårdsstödet
  • Bakgrund: tandläkare, klinikchef och utredare. Expert på det statliga tandvårdsstödet och sakkunnig i odontologi. Har arbetat som sakkunnig på TLV och Försäkringskassan.
  • Uppdrag: sitter med i utredningen om ett nytt högkostnadsskydd inom tandvården.
  • Utbildning: tandläkarexamen 1978. Har även läst folkhälsovetenskap, matematik och företagsekonomi.
  • Om priset: Sveriges Tandläkarförbunds 100-årsfond har till ändamål att genom bidrag ur denna uppmärksamma personer eller organisationer som genom ny­tänkande och banbrytande insatser förtjänstfullt bidragit till att förutsätt­ningarna för tandläkaren att bedriva sin profession utvecklats på ett gynn­samt sätt.

Lars Sjödin. Foto: Mikael Lundgren

Lars Sjödin får priset för sina insatser inom utredningsväsendet, bland annat för arbetet med det statliga tandvårdsstödet.

Det var Chaim Zlotnik, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund, som ringde upp Lars Sjödin och berättade att Tandläkarförbundet beslutat att ge honom ett bidrag ur Tandläkarförbundets 100-årsfond.

– Chaim sa att jag har fungerat som en typ av ambassadör för tandläkare.

Hur känns det att Tandläkarförbundet utsett dig till pristagare?

– Jag känner mig överraskad, hedrad och glad. 30 000 kronor är mycket pengar.

Lars Sjödin har arbetat i en rad statliga utredningar. Han deltog bland annat i 2006 års utredning som lade grunden för dagens statliga tandvårdsstöd. Under de senaste åren har han arbetat på Försäkringskassan med just det statliga tandvårdsstödet.

Nu ingår han i den nytillsatta utredningen, som ska undersöka hur ett nytt högkostnadsskydd inom tandvården kan utformas. Dessförinnan ingick han i den förra regeringens tandvårdsutredning om en jämlik tandhälsa.

Det måste finnas något speciellt att sitta med i en tandvårdsutredning. Vad är det?

– Tandvårdsreformer ska göra det bättre för patienterna och samtidigt ta hänsyn till hur arbetet bedrivs på klinikerna av tandläkare och tandhygienister. Tandvårdsreformen 2008 gjorde det möjligt att på ett bra sätt följa upp tandvårdsstödet. Det är till stor nytta för beräkningar av kostnader i kommande reformer. Det är givande att få jobba ihop med andra professioner. Jag har en stor respekt för det svenska utredningsväsendet.

Hur har det varit att arbeta som kliniker?

– Det har varit jätteroligt. Du har mötet med patienten och du ser resultatet på en gång. Det vi gör är obehagligt, kostar pengar och ändå är patienterna så tacksamma efteråt.

Priskommitténs motivering

Sveriges Tandläkarförbunds 100-årsfond har till ändamål att genom bidrag ur denna uppmärksamma personer eller organisationer som genom nytänkande och banbrytande insatser förtjänstfullt bidragit till att förutsättningarna för tandläkaren att bedriva sin profession utvecklats på ett gynnsamt sätt.

 

Lars Sjödin har alltifrån det nuvarande statliga tandvårdsstödets utformande bidragit till och utvecklat nuvarande modell genom att kombinera beslutsfattarnas ambitioner med insikt och känsla för tandvårdens möjligheter och förutsättningar. Han har sedan implementeringen av stödet fortsatt att bidra till förståelse och hantering kring dess komplexitet.

 

Genom sitt arbete på Försäkringskassan har han värnat rollen som trovärdig och lojal tjänsteman på den myndighet som är högst närvarande i varje tandläkares dagliga arbete. Att bibehålla en korrekt nulägesbild baserad på vetenskap och fakta är ett ständigt pågående och högst avgörande arbete när känslomässiga uppfattningar och analyser tränger sig på. Lars har på ett outtröttligt sätt och med stor kunskap om tandvården uppdaterat och presenterat aktuell statistik och analyser och på ett föredömligt sätt.

 

Genom att dela med sig av fakta och lägesbilder relevant för såväl den enskilda tandläkaren såsom beslutsfattare att ha för att göra kloka analyser, har Lars Sjödin förtjänstfullt bidragit till att förutsättningarna för tandläkaren att bedriva sin profession utvecklats på ett gynnsamt sätt.

Upptäck mer