Annons

Annons

Mats Bågesund vann pris för bästa forskningsrapport

Mats Bågesunds rapport om förenklad kariesbehandling med resinbaserad försegling vann priset för bästa forskningsrapport på årets odontologiska riksstämma.

Mats Bågesund.

Foto: Ingrid Helander

– Det är jätteroligt och en jätteuppmuntran att få det här priset, även som senior forskare, sa Mats Bågesund, strax efter tillkännagivandet att han kammat hem priset för bästa forskningsrapport.

Mats Bågesund är specialist i pedondonti vid Folktandvården i Norrköping och universitetslektor vid Linköpings universitet med många vetenskapliga publikationer i bagaget. Rapporten som han nu prisas för bär titeln Förenklad kariesbehandling: Ocklusal dentinkaries i primära molarer behandlad med resinbaserad försegling respektive glasionomerfyllning, och har undersökt de båda behandlingsmetoderna med en uppföljningstid på tre år.

– Hos behandlingsomogna barn med karies, till exempel barn med väldigt låg ålder eller med olika typer av funktionsnedsättningar, kan det vara svårt att komma till och lägga bedövning och borra, vilket krävs för att göra en bra fyllning.

Alternativet är därför ofta att skjuta fram behandlingen några månader i väntan på att barnet ska mogna, vilket dock leder till att kariesskadan hinner förvärras. Mats Bågesunds tanke var att i stället bromsa kariesskadan i väntan på att behandlingen kan genomföras.

– Primärt använder man kariesförsegling för att förebygga, men min teori är man lika gärna borde kunna använda metoden i väntan på att den kariesangripna mjölktanden tappas eller att barnet är mer behandlingsmoget. Rent praktiskt etsar man tanden, tvättar rent, men utan att ta bort all karies, och lägger på ett förseglingsmaterial för att hindra substrattillträde.

De 66 patienterna som ingick i studien var mellan 2,9 och 8,5 år gamla. Samma patient behandlades med båda metoderna i olika primära molarer, vilket innebar att de var sina egna kontroller. Analys efter tre år visade ingen statistisk signifikant skillnad i defekter hos förseglingarna jämfört med fyllningarna.

– Det tyder på att resinbaserad försegling kan vara ett alternativ till en mer omfattande behandling med glasionomerfyllning tills barnet är behandlingsmoget, sa Mats Bågesund.

– Vi behöver få upp ögonen för nya vägar för hur man kan behandla den här typen av patienter. Detta är en liten pusselbit i sammanhanget.

Upptäck mer