Annons

Annons

Riksstämman 2023-11-16

”På många håll finns det inte ens en tandläkare att köa till”

Politikerna hade hade olika bilder av hur tandläkarbristen i Norrland ska lösas. Från vänster: Per Sandström, tandläkare och regionpolitiker (M) i Region Västerbotten, Susanne Dufvenberg (S), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden Region Västerbotten, Elina Backlund Arab, (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Västernorrland, Johan Hultberg, (M), gruppledare socialutskottet, Fredrik Lundh Sammeli, (S), vice ordförande socialutskottet, Christian Carlsson, (KD), ordförande socialutskottet.

Foto: Ingrid Helander

Betydande tandläkarbrist och ojämlik tandvård – i norrlandsregionerna är man trött på utredningar och att skynda långsamt. Frågan om jämlik tandvård engagerade när den debatterades på riksstämmans första dag.

– Är det jämlikt att halva Sverige, de 900 000 som bor in norra Sverige, inte har samma tillgång till tandvård som befolkningen i övriga landet?

– Jag tycker inte det.

Annri V Thimstad, tandvårdsdirektör Folktandvården Västernorrland, svarade själv på den retoriska frågan när hon inledde programpunkten om just jämlik tandhälsa, på riksstämmans första dag.

Även Thomas Alfredsson, regionalt odontologiskt ansvarig tandläkare för Smile tandvård i region norr, höll med om verklighetsbeskrivningen av en ojämlik tandvård i landet. Han påpekade vidare att tandvårdskedjan gärna skulle vilja öppna fler kliniker i norr, men att det är förenat med utmaningar.

– Vi vill bry oss om tillgängligheten, men begränsas av svårigheten att rekrytera personal och att hitta lokaler och bostäder. Dessutom styrs mycket av utbildning och kompetensförsörjningen av att många av utbildningsplatserna ligger söderut, sa han.

Tandvården och bristen på tandläkare i norrlandsregionerna har diskuterats flitigt under hösten. När riksstämman nu för första gången arrangerades i Umeå var också frågan i fokus för stämmans politikerdebatt.

Socialminister Jakob Forssmed (KD) hade inte tid att medverka på plats. I en förinspelad intervju påtalade han dock arbetsgivarnas ansvar att locka och behålla tandläkare i de norra regionerna.

– I grunden behöver man se till att man är bra arbetsgivare. Kanske behöver man tänka nytt kring vad det finns för drivkrafter och incitament att flytta till eller bo kvar i de områdena, sa han.

Socialministern lyfte också det nya riskbedömningssystem som Socialstyrelsen fått i uppdrag att ta fram, som en viktig åtgärd för att skapa en mer jämlik tandvård i landet.

Det var emellertid inget som varken Annri V Thimstad eller de inbjudna regionpolitikerna från Socialdemokraterna och Moderaterna, såg som någon självklar lösning problemet.

– Det är jättebra om vi får ett nationellt riskbedömningssystem, men det kommer inte att räcka på långa vägar. Om inte tandvården finns tillgänglig i hela landet spelar det ingen roll vilka riskbedömningssystem vi har, sa Elina Backlund Arab, (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västernorrland.

Hon fick medhåll av Per Sandström, tandläkare och regionpolitiker (M) i Region Västerbotten.

– Det spelar ingen roll hur hur bra jag riskbedömer patienten om jag ändå inte har möjlighet att ta tillbaka patienten på det intervall som jag hade bestämt, på grund av personalbrist. Då faller det i alla fall.

Samtliga medverkande

Professionen:

Chaim Zlotnik, ordförande för tjänstetandläkarna, ordförande Sveriges Tandläkarförbund

Patrik Andrén, avgående ordförande Tandläkare egen verksamhet, TEV

Annri V Thimstad, tandvårdsdirektör Folktandvården Västernorrland

Thomas Alfredsson, tandläkare, regionalt odontologiskt ansvarig tandläkare för Smile tandvård, region norr

 

Politiker:

Fredrik Lundh Sammeli, (S), vice ordförande socialutskottet

Johan Hultberg, (M), gruppledare socialutskottet

Christian Carlsson, (KD), ordförande socialutskottet

Susanne Dufvenberg, (S), Västerbotten 2:e vice ordförande i beredningen för primär tandvård samt ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Elina Backlund Arab, (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, regionråd i Region Västernorrland, ledamot i norra sjukvårdsregionförbundet

Per Sandström, tandläkare och regionpolitiker (M) i Region Västerbotten

Jakob Forssmed, (KD), socialminister (förinspelat)

Annri V Thimstad i samspråk med Johan Hultberg (M) och Chaim Zlotnik, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund. Foto: Ingrid Helander

Hur norrlandsregionerna och kommuner i glesbygd ska attrahera fler tandläkare fanns olika förslag på. Både Christian Carlsson, (KD), ordförande i socialutskottet och moderaternas gruppledare i socialutskottet, Johan Hultberg, framhöll att fler utbildningsplatser för tandläkare ”där utmaningarna är som störst” kunde vara en idé.

Elina Backlund Arab menade att det snarare är dagens system med den fria etableringsrätten som är grundproblemet.

– Den fria marknaden skapar klasskillnader för människors förmåga att få en bra tandhälsa. Vi måste ta tag i frågan med att den fria etableringsrätten faktiskt gör att det inte finns tandvård i norra Sverige.

Johan Hultberg befarade dock att en ökad prisreglering kommer att skapa mer köer, och jämförde med hälso- och sjukvården.

– Och så vill vi inte ha det.

Han fick genast mothugg av Fredrik Lundh Sammeli (S), vice ordförande i socialutskottet och boende i Luleå i Norrbotten.

– Köer är för all del ett problem, men på många håll i norra Sverige finns det inte ens tandläkare att köa till. Det är i många perspektiv förjävligt, sa han.

Under debatten framträdde en tydlig skiljelinje mellan de regionalt förankrade politikerna och tandvårdsföreträdarna och politikerrepresentanterna på riksnivå. Där riksrepresentanterna från KD och M påpekade den generellt goda tandhälsan i Sverige och vikten av att gå varsamt fram med förändringar, var budskapet från norrlandsrepresentanterna desto mer brådskande.

– Det är härligt att kompetensförsörjningen i Norrland debatteras men jag gillar inte ord som ”utreda”, ”varsamt”, ”kartlägga” och ”invänta”. I Norrland behöver vi tandvård nu, sa Annri V Thimstad.

Hon exemplifierade med det faktum att patienter i norra Sverige ser sig tvungna att resa till Finland för att laga sina tänder.

– Men kanske ska man skicka med alla norrlänningar en respeng till södra Sverige, så kan de åka dit och och få tandvård i stället för att åka till Finland, avslutande Annri V Thimstad, halvt på skämt, halvt på allvar.

Upptäck mer