Annons

Annons

Riktlinjerna för vuxentandvården klara

I dag publicerar Socialstyrelsen de nya nationella riktlinjerna för vuxentandvården.

Riktlinjerna har funnits i en preliminär version sedan oktober förra året, men nu är den första "riktiga" versionen klar.

Riktlinjerna hjälper beslutsfattare i tandvården prioritera på bästa sätt. Fungerande åtgärder med bästa möjliga vetenskapliga grund (evidens) har lyfts fram.

Ett mål är att tandvården ska bli likvärdig i hela landet och mer jämlik. I dag finns det stora skillnader mellan friska och långtidssjukskrivna och det finns även regionala skillnader inom tandvården.

Läs mer på www.socialstyrelsen.se/tandvardsriktlinjer.
Janet Suslick

Upptäck mer