Annons

Annons

Risken med aerosolgenererande procedurer ska utredas

Aerosolens roll för smittspridning av covid-19 inom tandvården ska utredas. Kunskapsläget är oklart och det nationella program­området (NPO) för tandvård har därför tillsatt en arbetsgrupp för att utreda frågan. En slutrapport ska komma i höst.

Aerosolens roll för smittspridning av covid-19 inom tandvården ska utredas. Kunskapsläget är oklart och det nationella program­området (NPO) för tandvård har därför tillsatt en arbetsgrupp för att utreda frågan. En slutrapport ska komma i höst.
Aerosolgenererande procedurer (AGP), till exempel ultraljudsdepuration och preparation med höghastighetsborr, har lyfts fram som möjlig smittkälla inom tandvården i den pågående pandemin med SARS-CoV-2. Men någon forskning som utvärderat detta finns just inte.

Potentiellt smittförande

NPO Tandvård* har i dialog med Socialstyrelsen nu beslutat tillsätta en nationell arbetsgrupp (NAG) som ska försöka besvara två frågeställningar:

  • Vilka AGP inom tandvården kan identifieras som potentiellt smittförande med SARS-CoV-2 eller andra respiratoriska virus?
  • Vilka åtgärder skulle kunna minska risken för smittspridning vid AGP i tandvården?

Arbetet har hög prioritet och kommer att utgå från en kartläggning av det aktuella kunskapsläget som tas fram av HTA-O (Health Technology Assessment – Odontology), en nationell HTA-organisation i SBU:s nätverk.
Arbetsgruppen kommer att rapportera regelbundet till NPO Tandvård, och publicera en slutrapport under hösten 2020.
*NPO Tandvård är en del av svensk vårds gemensamma, nationella system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Målet är en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Upptäck mer