Annons

Annons

Så minskar biverkningar vid tandblekning

Genom att kapsla in peroxid i kalciumfosfatsfärer kan biverkningarna minska vid tandblekning, visar svenska forskare.

Att bleka tänderna på patienter är en vanlig uppgift för tandläkare i dag. Ofta används väteperoxid som oxiderar missfärgande organiska molekyler på tandytan och inne i emaljen och dentinet, och på så vis eliminerar fläckar. Men metoden kan, beroende på koncentration av peroxid, ge upphov till ett antal biverkningar som överkänslighet, irriterat tandkött och förändringar i emaljen som demineralisering, mjukare yta och en ökad ytskrovlighet.
Riktigt hur överkänsligheten utvecklas vet man inte, men den ledande hypotesen handlar om att peroxid som har diffunderat igenom emaljen och dentinet aktiverar ett protein som påverkar en nerv. Denna diffusion underlättas av demineraliseringen som ökar genomsläppligheten för peroxiderna.
Nu har svenska forskare dock kommit på ett sätt att minimera risken för biverkningarna: Genom att kapsla in peroxiden i ihåliga kalciumfosfatsfärer kan man säkert transportera peroxiden till tänderna och samtidigt motverka demineraliseringen av emalj och dentin. Detta eftersom kalciumfosfatsfärerna remineraliserar tänder väldigt effektivt genom att sätta sig i de öppna dentinrören och motverka överkänslighet, något som tidigare är visat i studier på tandkräm.
De svenska forskarna kan nu i ett in vitro-försök visa att sfärerna verkligen bär peroxiden till tänderna och sedan frisätter den för diffusion genom emaljen, men samtidigt remineraliserar tänderna.

Upptäck mer