Annons

Annons

Så slår covid-19 mot tandvården

Hundratusentals uteblivna undersökningar, parodontala behandlingar och fyllningar. Det är facit för covid-19-pandemins första halvår.

Under covid-19-pandemins första sex månader utfördes nästan två miljoner färre åtgärder inom tandvården jämfört med samma period år 2019. Den största skillnaden syns i april; då minskade antalet åtgärder med drygt 642 000 under en månad. Det visar Tandläkartidningens genomgång av data från Försäkringskassan för perioden mars–augusti år 2019 och år 2020.

Lars Sjödin


Försäkringskassans egen genomgång av siffrorna visar på en omfattande nedgång av besök under pandemins första månader, framför allt bland personer som är 70 år och äldre, berättar Lars Sjödin, försäkringsodontologisk koordinator vid Försäkringskassan.
De tre åtgärdskategorier som påverkats mest, både i antal och i procent, är undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder, sjukdomsbehandlande åtgärder samt reparativa åtgärder.
De kategorier som påverkades minst var bettfysiologiska åtgärder, tandreglering och utbytesåtgärder. Dessa minskade med 13 procent under mars–augusti i år jämfört med samma period förra året.

Hundratusentals färre basundersökningar

Undersökning, riskbedömning och ­hälso­befrämjande åtgärder minskade mest i antal, med drygt 797 000 färre åtgärder i år.
Det var framför allt åtgärd 101, basundersökning, utförd av tandläkare, som minskade, med knappt 300 000 åtgärder, en 30-procentig minskning jämfört med år 2019.
Åtgärd 114, kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist, minskade med närmare 40 procent, eller drygt 100 000 åtgärder.
– Vi ser att undersökningar har minskat; det är lätt att skjuta upp revisionsundersökningar för att glesa ut patienterna. Förmodligen har man också gjort en riskbedömning för vilka patienter som kan vänta, säger Lars Sjödin.

”De stora förändringarna är att det gjorts färre tandstensskrapningar och även en viss nedgång av antalet lagningar.”

Sjukdomsbehandlande åtgärder minskar mest procentuellt sett, med 33 procent. Men antalet har också minskat mycket, med drygt 484 000 färre åtgärder i år.
Här är det framför allt åtgärd 341 och 342 som minskat i antal, alltså behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit (mindre omfattande och omfattande). De har tillsammans minskat med drygt 425 000 behandlingar jämfört med år 2019.
– De stora förändringarna är att det gjorts färre tandstensskrapningar och även en viss nedgång av antalet lagningar. Initialt minskade också kronor, men i oktober var detta på normal nivå, säger Lars Sjödin.

Färre fyllningar

Reparativa åtgärder minskade med drygt 336 000, eller 26 procent, under perioden. Antalet fyllningar (åtgärd 701–706) minskade med drygt 328 000, vilket motsvarar en 26-procentig minskning.
– Det som gör ont, där man behöver göra tandutdragning eller rotfyllningar, har gjorts i samma utsträckning som förut, säger Lars Sjödin.
Läs mer om hur vårdskulden slår inom olika tandvårdsorganisationer i artikeln ”Vårdskulden befaras växa”.

Upptäck mer