Annons

Annons

Så vill regeringen stoppa bidragsfusk

Informationsutbyte mellan myndigheter ska göra det lättare att stoppa felaktiga utbetalningar av bidrag och bidragsfusk. Det framgår av ett lagförslag, som regeringen nu har skickat på remiss till Lagrådet.

Regeringen bedömer att informationsutbyte mellan statliga myndigheter blir ett verktyg för att stoppa bidragsfusk. Foto: Colourbox.

Regeringen bedömer att statliga myndigheter, regioner, kommuner och arbetslöshetskassor behöver utbyta information om enskilda individer för att stoppa felaktiga utbetalningar i välfärdssystemen.

Enligt beräkningar från Ekonomistyrningsverket låg de felaktiga utbetalningarna år 2021 på 14,6 miljarder kronor. Det motsvarar två procent av det totala belopp som betalades ut i välfärdssystemen det året.

För att det ska vara möjligt för statliga myndigheter som bland andra Försäkringskassan och Skatteverket att utbyta information om enskilda individer behöver sekretesslagstiftningen förändras. Dagens lagstiftning bedöms inte ha de sekretessbrytande bestämmelser som behövs för ett effektivt informationsutbyte. Regeringens uppfattning är att de personuppgifter myndigheter behöver inte leder till några större intrång i den personliga integriteten. Ett eventuellt intrång ska vägas mot allmänhetens tilltro för välfärdssystemen, slår regeringen fast.

Förutom att förhindra felaktiga utbetalningar och bidragsfusk ska lagstiftningen göra det möjligt för myndigheter att kontrollera arbetsplatser. Detta för att upptäcka om arbetsgivare bryter mot arbetsmiljölagstiftningen, tar emot bidrag som de inte har rätt till eller låter bli att betala skatter och avgifter.

Den nya lagstiftningen väntas träda i kraft 1 juni i år.

Upptäck mer