Annons

Annons

Samarbete ska ge bättre forskning

Samarbete ska förbättra odontologisk forskning i Skåne.

Vid ett möte den 21 mars antog Region Skånes tandvårdsutskott en forskningsplan som gäller 2013 till 2018.
Planen slår fast att Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola och Högskolan Kristianstad ska samarbeta kring forskning. Planen har aktörerna tagit fram tillsammans.
Målet är att höja kvaliteten inom tandvården. En förutsättning är att forskningsresultat snabbt når ut till vården.
Forskningsfrågorna kommer att utgår från behov som identifierats i tandvården. För att studier ska få hög vetenskaplig kvalitet behövs stora populationer i olika tandvårdsmiljöer.
Exempel på förbättringar som man hoppas göra med hjälp av breda forskningsinsatser är att minska den höga förekomsten av tandsjukdomar hos vissa grupper i befolkningen samt hitta bra behandlingar för äldre som behöver stora och komplicerade åtgärder.
Samband mellan orala sjukdomar och allmänhälsan kommer också att studeras.

Upptäck mer