Annons

Annons

Sämre munhygien under pandemin

Färre tandvårdsbesök, mer snacks och mindre frekvent tandborstning. Det är tre effekter av covid-19-pandemin. Detta enligt en enkätundersökning som över 6 000 personer i sex europeiska länder har svarat på.

Nästan hälften av dem som svarade på enkäten angav att de inte har besökt tandvården sedan pandemin bröt ut. En av tre svarande anger att de inte känner sig trygga med ett fysiskt besök, och en av fem planerar att vänta tills de är vaccinerade. Enkätundersökningen gjordes i början av oktober förra året.
Björn Klinge, professor i parodontologi vid Karolinska Institutet, påpekar att det nu verkar som om patienterna återkommer till tandvården i större utsträckning.
Han tycker att det är intressant att svenskarna är mer skeptiska till att besöka tandläkaren på distans. I Sverige och Danmark svarar en av tio att de uppskattar möjligheten att besöka tandläkaren online, vilket är färre än i Norge, Finland, Nederländerna och Belgien. I Finland svarar till exempel drygt en av tre att de tycker om online-besök.
– Det tycks ju finnas en allmän tro att ”webbdoktor” är framtidens melodi, men jag tror inte man ska underskatta värdet av trygghet och det personliga mötet i tandvården, säger Björn Klinge.
Han poängterar att ingenting tyder på att tandvården är en större smittkälla för covid-19, men att det kanske är risken med resan till och från kliniken, och att en del tandvårdskliniker stängde, som gör att så många avstått från sina besök.
En annan av slutsatserna i undersökningen är att mer än en av tio svarande har ätit mer snacks (15 procent), druckit mer läsk (13 procent) och borstat sina tänder mer sällan (12 procent) under pandemin. Framför allt är det yngre som borstat tänderna mer sällan, knappt en av tre i gruppen 18–25 år, och andelen sjunker med högre ålder. Anledningen till den uteblivna tandborstningen skiftar. Majoriteten, två av fem, anger att de borstar tänderna mer sällan på grund av att de glömmer bort detta, men en av fem svarar att det beror på att de inte träffar så många andra människor.
– Det är oroande om de ändrande vanorna under pandemin kvarstår sedan. Tänderna borstas rimligen i första hand för den egna orala hälsan och välbefinnandet, inte primärt för att dofta gott vid möten, säger Björn Klinge.
Enkätstudien genomfördes av United minds på uppdrag av Glaxo Smith Kline.

Upptäck mer