Annons

Annons

Senaste nytt 2022-10-06

Troligen inget förbud mot kobolt i tandvården

Medan EU:s analys om fortsatt användande av krom pågår gäller övergångsregler, och materialet kan användas som vanligt.

Foto. Hilda Zollitsch

Trots att EU har klassat kobolt som potentiellt cancerframkallande ser det ut som om tandvården kan fortsätta att använda produkter tillverkade av kobolt-krom.

Sedan förra året gäller en ny förordning för medicintekniska produkter inom EU. I denna framgår bland annat att kobolt kan bli klassat som potentiellt cancerframkallande ämne. Det skulle innebära att det inte får användas i produkter som kommer i kontakt med människokroppen.

Olle Sahlin

– Ett förbud skulle ge jätteproblem, eftersom 50–60 procent av alla tandtekniska produkter innehåller kobolt-kromlegering, och det finns i dag inget material med samma egenskaper, säger Olle Sahlin, ordförande i Sveriges Tandteknikerförbund.

Än är dock inte sista ordet sagt i frågan. Kobolt är visserligen klassificerat som ett CMR-ämne, vilket innebär att det potentiellt skulle kunna vara cancerframkallande (C), mutagent (M) eller reproduktionsstörande (R). CMR-ämnen får endast användas om det inte är tekniskt möjligt att ersätta dem med andra kemiska produkter som är mindre skadliga och därmed utgör en lägre risk.

– Att fastställa gränser för en säker exponering är ofta förknippat med stora svårigheter, och när ingen sådan gräns kan fastställas måste man räkna med att all exponering ökar risken, säger Per Vult von Steyern, professor i oral protetik och materialforskare.

Men det medicintekniska direktivet säger också att man vetenskapligt ska väga risken för exponering mot nyttan med fortsatt användning.

Kobolt
  • Kobolt (Co), grundämne nummer 27 i det periodiska systemet, är en hård, glänsande och silvergrå metall.
  • Kobolt blandas ofta med andra metaller, vilket ger mycket hårda och hållfasta legeringar med hög smältpunkt.
  • Kobolt-kromlegering används i bland annat ortopediska implantat och inom oral protetik, men även i gasturbiner, flygplansmotorer och smycken.

Källa: Sveriges geologiska undersökning, SGU och Höganäs

Per Vult von Steyern

Per Vult von Steyern poängterar att kobolt inom tandvården används i legering med bland annat krom, vilket ger en hård, stark och kemiskt stabil produkt.

– Den står sig över tid i munnen, och är mycket resistent mot slitage. Det teoretiska frisättandet av material från till exempel en brokonstruktion är mycket, mycket lågt och det är svårt att tro att det skulle kunna påverka patienten. Marginalen jämfört med de gränsvärden som är satta för kobolt är mycket stor.

Han påpekar att gränsvärdet för CMR-ämnen är satt efter vad man sett i djurstudier, vilket för med sig osäkerhet för hur ämnena påverkar människor.

Att begränsa användningen av kobolt-krom inom tandvården skulle ha en negativ effekt på behandlingar och patientsäkerhet, tror Per Vult von Steyern.

– Det finns goda skäl att använda kobolt-krom på samma sätta som det används i dag, då risken med exponering är försvinnande liten och då det inte finns några bra alternativ.

Medan EU:s vetenskapliga analys om fortsatt användande pågår gäller övergångsregler, och materialet kan användas som vanligt. Avgörandet bör dock inte vara långt borta i tiden. Olle Sahlin talar om att man tidigare hade farhågor om ett förbud från år 2025.

 

Upptäck mer