Annons

Annons

Specialistutbildning för sjukhustandläkare

Landstingen i Uppsala, Örebro, Värmland och Östergötland startar i vår en gemensam utbildning i orofacial medicin.

Utbildningen blir tre till fyra år lång och kombineras med arbete som sjukhustandläkare. Nivån planeras motsvara de befintliga specialistutbildningarna.
Utbildningen ger en fördjupning i prevention, diagnostik och behandling av komplexa orala tillstånd hos patienter med systemsjukdomar eller funktionshinder.
Orofacial medicin har tidigare föreslagits som specialitet för att stärka vården för svårt sjuka och funktionshindrade.

Upptäck mer