Annons

Annons

Skåne slår ihop specialisttandvård och allmäntandvård

Till hösten kommer specialist- och allmäntandvården i Folktandvården Skåne att slås ihop under en och samma klinikledning.

Den organisatoriska förändringen innebär att dagens fyra divisioner inom Folktandvården Skåne blir tre och att allmän- och specialisttandvården kommer att finnas på fyra integrerade kliniker i Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg.
– Vi vill ge förutsättningar för ett självklart och naturligt samarbete mellan allmäntandvården och specialisttandvården genom att undanröja organisatoriska hinder, säger Marika Qvist, vd på Folktandvården Skåne i en film på folktandvårdens hemsida.
Folktandvården vill även skapa en tydligare organisation kring arbetet med forskning och utveckling med målet att skapa ett erkänt Kunskapscentrum för odontologisk vårdutveckling och forskning.
Arbetet med organisationsförändringen inleds den 1 september och kommer att pågå i ett par år, gissar Marika Qvist, och nämner utmaningen i att hitta gemensamma lokaler för allmäntandvården och specialisttandvården.
Några uppsägningar av personal finns inte med i planerna.
– Alla kommer att behövas också i den nya formen, säger Marika Qvist.

Upptäck mer