Annons

Annons

Skåne kontrollerar tandläkares fakturor

Skärpt kontroll av fakturor och journalanteckningar. Det väntar privattandläkare med Region Skåne som uppdragsgivare.

Privattandläkare med Region Skåne som uppdragsgivare kan vänta sig en hårdare granskning till hösten. Det gäller både inskickade fakturor och journalanteckningar. Bakgrunden är den revision av privata läkare och sjukgymnaster som Region Skånes revisorer släppte vid årsskiftet.

Rapporten visade på allvarliga och utbredda brister. Både när det gällde vad man tagit betalt för och hur journalföringen skötts. Revisorerna vill därför se tuffare tag mot syndarna, med fler anmälningar till polisen och Socialstyrelsen. Samt att sjukvårdsenheten generellt sett förbättrar kontrollen av de externa vårdgivarna. Det arbetet är igång och nu hakar även tandvårdsenheten på med en översyn av sina rutiner.

– Det handlar om att skapa ett regelverk med kontinuerlig uppföljning genom stickprovskontroller, det är där det har brustit tidigare, säger Anders Åkesson (mp), ordförande i tandvårdsutskottet.

Stickprovskontrollerna, med tillhörande regelverk, förväntas komma igång under hösten.
Erik Skogh

Upptäck mer