Annons

Annons

Skatteverket kräver tandläkare på miljonbelopp

Tolv tandläkarpraktiker ska betala sammanlagt 7,5 miljoner kronor i skatt efter upptaxeringar som Skatteverket har gjort.

Fler lär bli skyldiga pengar. Beslut har ännu inte fattats i nästan hälften av de 63 tandläkardeklarationerna som Skatteverket bestämde sig för att kontrollera 2013.
Förra året beslutade Skatteverket att göra en begränsad kartläggning av tandläkarnas deklarationer.
– Vi valde att göra kontroller i några län för att ta branschen på pulsen, säger Eva Björklund, Skatteverkets nationella samordnare av oredovisade inkomster.

Fastnade i kontrollen

Skatteverket fick en lista från Försäkringskassan med uppgifter om ersättningarna som Försäkringskassan hade betalat ut till tandläkare. Summan på patientutgifterna jämfördes med redovisade inkomster i deklarationerna. När siffrorna inte stämde, fastnade deklarationerna i kontrollen och Skatteverket startade en utredning.
I en del fall fanns uppgiften om patientavgifterna med i deklarationen, fast på fel plats. I andra fall var skillnaden mycket liten. I sådana fall valde Skatteverket att inte gå vidare med ärendena.
– När det rör sig om större belopp där vi inte kan få ihop siffrorna kontaktar vi tandläkarna. Ofta behöver vi ta in bokföringen för att göra en revision, berättar Eva Björklund.
Hittills har tolv tandläkare fått omprövningsbeslut där de krävs på mer skatt för taxeringsåren 2012 och 2011. Det handlar till exempel om oredovisade intäkter, oredovisade löner samt arbetsgivaravgifter. Ofta krävs tandläkarna även på skattetillägg, en sorts ”straffavgift” som antingen är 20 procent eller 40 procent beroende på vad som är fel med deklarationen.
Handlar detta om skattefusk?
– Det handlar inte bara om skattefusk. Det finns nog ett antal tandläkare som inte vill betala skatt, men i en del fall beror felen på okunskap, säger Eva Björklund.
Kommer man på att något är fel i deklarationen eller att man har missat att ta upp en inkomst finns det möjlighet att göra en självrättelse.
– Men det förutsätter att man kommer in med rättelsen innan Skatteverket startar en kontroll i det enskilda fallet. Fördelen med att göra en självrättelse är att man slipper risken att betala skattetillägg och att bli anmäld för brott.

Omfattande kartläggning

Utifrån den begränsade kartläggningen som påbörjades 2013, har Skatteverket beslutat att göra en mer omfattande kartläggning av tandläkare i år. Skatteverket uppskattar att runt 300 deklarationer fastnar i första kontrollen, men antalet omprövningsbeslut blir lägre.
Kontrollen går till på ungefär samma sätt som förra året och kommer att pågå hela 2014 och eventuellt in på 2015.
Läs mer i artikeln Skatteverket: Så undviker du fällorna.

Upptäck mer