Annons

Annons

Släng inte ordersedeln

Ordersedeln som följer med ett tandtekniskt arbete får inte slängas. Den är en journalhandling och ska sparas i tio år. Ordersedeln innehåller tandläkarens anvisning till tandteknikern och teknikerns förklaring till tandläkaren. Tandläkarens anvisning ska ange materialval samt utsträckning, utformning och färg på konstruktionen, bland annat. Anvisningen ska signeras av tandläkaren. Tandteknikerns förklaring ska beskriva den...

Ordersedeln som följer med ett tandtekniskt arbete får inte slängas. Den är en journalhandling och ska sparas i tio år.
Ordersedeln innehåller tandläkarens anvisning till tandteknikern och teknikerns förklaring till tandläkaren. Tandläkarens anvisning ska ange materialval samt utsträckning, utformning och färg på konstruktionen, bland annat.
Anvisningen ska signeras av tandläkaren. Tandteknikerns förklaring ska beskriva den specialanpassade produkten samt ange vilken patient den är avsedd för. Eftersom patienten har rätt att få veta vilka material som har använts, ska det framgå vad som ingår i konstruktionen.
Batchnummer är nödvändigt för spårbarhetens skull. Förklaringen ska vara signerad av tandteknikern.

Upptäck mer