Annons

Annons

Smile köper Thea

– Det vi nu ser är en konsolidering av tandvårdsmarknaden, det vill säga att tandvårdskedjorna blir fler och allt större och de små klinikerna färre. På sikt kommer förmodligen tandvårdsmarknaden att utvecklas på samma sätt som skett inom sjukvården, där det i dag finns några få men stora privata aktörer, säger David Halldén, vd för...

– Det vi nu ser är en konsolidering av tandvårdsmarknaden, det vill säga att tandvårdskedjorna blir fler och allt större och de små klinikerna färre. På sikt kommer förmodligen tandvårdsmarknaden att utvecklas på samma sätt som skett inom sjukvården, där det i dag finns några få men stora privata aktörer, säger David Halldén, vd för Smile.
Smile startades 2006 och har vuxit från en omsättning på 35 miljoner kronor 2008 till en prognostiserad omsättning på omkring 150 miljoner kronor utan förvärvet av Thea inräknat. Förvärvet av Thea beräknas höja omsättningen med ytterligare 100 miljoner kronor och Smile blir därmed landets största privata tandvårdskedja, om man räknar bort Praktikertjänst, som enligt David Halldén inte har samma enhetliga koncept på sina kliniker.
Men enligt David Halldén innebär inte nyförvärvet av Thea ett slut på expansionsplanerna.
– Innan utgången av 2013 räknar jag med att vi kommer att ha cirka 30 kliniker.

Upptäck mer