Annons

Annons

Socialstyrelsen klarar inte tillsynen

I rapporten, som lämnats till regeringen, påpekar Statskontoret att Socialstyrelsen har 17 000 tillsynsärenden som inte har avgjorts.  Enligt Yvonne Gustafsson, Statskontorets generaldirektör, har Socialstyrelsen inte förmått skapa tillräckligt goda förutsättningar för att tillsynsreformens mål ska uppfyllas. Statskontoret föreslår att Socialstyrelsen fråntas sitt tillsynsansvar. I stället ska en ny och fristående inspektionsmyndighet för vård, omsorg...

I rapporten, som lämnats till regeringen, påpekar Statskontoret att Socialstyrelsen har 17 000 tillsynsärenden som inte har avgjorts.  Enligt Yvonne Gustafsson, Statskontorets generaldirektör, har Socialstyrelsen inte förmått skapa tillräckligt goda förutsättningar för att tillsynsreformens mål ska uppfyllas.
Statskontoret föreslår att Socialstyrelsen fråntas sitt tillsynsansvar. I stället ska en ny och fristående inspektionsmyndighet för vård, omsorg och socialtjänst skapas. Fördelarna med detta är bland annat att tillsynen inte skulle behöva konkurrera om resurserna med andra verksamheter, som fallet är på Socialstyrelsen i dag.
Läs mer i Tandläkartidningen nr 5, som kommer ut den 5 april.

Upptäck mer