Annons

Annons

Socialstyrelsens databas drar ut på tiden

Tandhälsoregistret skulle bli en kunskapskälla för alla 2009. Än finns den inte.

Inför tandvårdsreformen 2008 fanns storslagna planer på en databas med statistik om den svenska tandvården och den vuxna befolkningens orala hälsa. Den skulle bli en kunskapskälla för alla – forskare, beslutsfattare, tandläkare, patienter.
Med hjälp av uppgifterna som tandvården skulle skicka till Försäkringskassan planerade Socialstyrelsen att skapa en omfattande interaktiv databas som skulle finnas tillgänglig för alla på hemsidan.
Genom att plocka ihop uppgifter ur tandhälsoregistret skulle databasens användare kunna skapa egna tabeller, diagram och kartor som gav svar på olika frågor.

Mängder med information

Tandhälsoregistret innehåller uppgifter om alla vuxna patienter som utnyttjar det statliga tandvårdsstödet.
Registret omfattar bland annat information om:
* patienterna
* vårdgivaren
* antalet kvarvarande och intakta tänder
* diagnos/tillstånd
* undersöknings- och behandlingsåtgärder
* tandnummer
* tandposition

Det bidde en tumme

Sagan om databasen med uppgifter ur tandhälsoregistret påminner om sagan om den lille mannen som gick till mäster skräddare med en bit tyg för att få en liten rock. Tiden gick. Det bidde ingen rock. Det bidde inga byxor, ingen väst, inga vantar. Till slut bidde det inte ens en tumme.
Databasen skulle finnas tillgänglig via Socialstyrelsens webbplats 2009, enligt planerna som Petra Otterblad-Olausson, dåvarande chef för Socialstyrelsens epidemiologiska centrum, berättade om i en intervju i Tandläkartidningen nummer 2 2008.

Åren går

Tandvårdsreformen trädde ikraft i juli 2008. Året gick. Det bidde ingen interaktiv databas med statistik om oral hälsa och tandvård på Socialstyrelsens hemsida.
2009 kom och gick. Det bidde ingen databas.
2010 var ett rimligt mål för databasen, sade Camilla Persson Eldeby, Socialstyrelsens dåvarande projektledare, i en intervju i Tandläkartidningen nummer 11 2009.
2010 kom och gick. Det bidde ingen interaktiv databas på Socialstyrelsens hemsida.
Än finns det ingen sådan databas på myndighetens hemsida, men den kommer att finnas ”ganska snart”, enligt Andreas Cederlund, tandläkare och utredare på Socialstyrelsens avdelning för statistik och utvärdering.

Uppgifterna inte tillförlitliga

– Det är svårare än man tror att skapa en interaktiv databas, konstaterar Lars Sjödin, i dag odontologisk utredare och tandläkare på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Han deltog i planeringsarbetet inför tandvårdsreformen 2008.
Ett bekymmer är att uppgifterna om kvarvarande och intakta tänder fortfarande inte är tillförlitliga. Orimligt många äldre rapporteras ha alla tänder kvar. Felen beror delvis på journalsystemen, men det är tandläkarens ansvar att rapportera rätt, säger Jaroslava Lafih, statistiker på Socialstyrelsen.
– När jag känner mig säker på att statistiken är rätt lägger jag ut den. Men än så länge avvaktar jag, säger hon.
Anledningen är att det kan leda till fel slutsatser, exempelvis i forskning. Därför är det viktigt att kvalitetssäkra databasen.

Många kockar

Ett annat problem är att tre myndigheter samsas om att redovisa statistik om munhälsan och tandvården: Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).
– Det vore fantastiskt om alla tre myndigheter skulle lägga ut sin statistik på en gemensam portal, men där är vi inte än, säger Jaroslava Lafih.
Läs mer i Tandläkartidningen nummer 12 2011, ute runt den 20 oktober.

Upptäck mer