Annons

Annons

Sömnapnépatienter får vänta länge på apnébettskena

Efter remiss till tandvården får de flesta sömnapnépatienter vänta mer än 90 dagar på att få behandling med apnébettskena. Det visar data från Svenska sömnapnéregistret, SESAR.

Ungefär 600 000 personer i Sverige har sömnapné och av dessa behöver cirka 400 000 behandling. Sömnapné innebär att man har perioder under sömnen när man andas sämre än vanligt eller inte andas alls. Källa: Riksförbundet Hjärt-Lung.

Foto: Colourbox

  • SESAR är ett nationellt diagnosregister med målet att täcka alla patienter, bosatta i Sverige, som erhåller en sömnapnédiagnos och som behandlas för denna sjukdom.
  • Registret kartlägger hur länge patienterna får vänta på eventuell vård, vilken behandling de får och om de har andra sjukdomar som ofta förekommer tillsammans med sömnapnésyndrom.
  • Syftet är att patienterna ska få en likvärdig vård oavsett var de bor i landet.
  • Antalet vårdenheter i landet som rapporterar i SESAR har gradvis vuxit sedan 2010 och var totalt 48 under 2022.
  • Registrets täckningsgrad har ökat markant under de senaste 2 åren och cirka 40 000 vårdtillfällen registreras per år.
  • SESAR är ett nationellt kvalitetsregister på certifieringsnivå 3 med målet inriktat på att uppnå nivå 2.

Källa: SESAR – Svenska Sömnapnéregistret, Årsrapport 2022

För den som diagnosticerats med sömnapné, det vill säga andningsstörningar under sömn, är apnébettskena en möjlig behandling. De allra flesta patienterna som finns registrerade i Svenska sömnapnéregistret, SESAR, får vänta mer än 90 dagar från diagnos till att behandlingen startar.

I registret finns nio tandvårdsenheter, varav tre klarar gränsen på 90 dagars medianväntetid. Bland mottagningarna skiljer sig medianväntetiden från som kortast cirka 70 dagar i Örebro, till som mest drygt 250 dagar i Västmanland.

Behandling med apnébettskena finns med i det nationella vårdprogrammet och vårdförloppet för sömnapné. I vårdprogrammet rekommenderas behandling med apnébettskena framför allt som förstahandsval till patienter med lätt till måttligt förhöjd sömnapnéintensitet, och till dem som föredrar den framför PAP-behandling (positivt luftvägstryck). Behandlingen bör endast utföras av tandläkare som har genomgått grundutbildning i odontologisk sömnmedicin.

Upptäck mer