Annons

Annons

Strålkastarna riktas mot tandvården

Vad fungerar bra inom tandvården och hur kan det som är mindre bra bli bättre? Socialstyrelsen belyser frågan i en utvärdering av kvalitet och effektivitet i svensk tandvård.

Under 2012 gör Socialstyrelsen en nationell utvärdering av tandvården. Projektet tittar på kvalitet och effektivitet med utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård och övergripande nationella indikatorerna för god tandvård. En rapport om utvärderingen publiceras i december.
Utvärderingen ska ge en bättre bild av tandvården i Sverige.
* Vad fungerar bra?
* Vad behöver bli bättre?
* Vilka konsekvenser får olika brister i kvaliteten?
* Hur kan man mäta effektivitet i tandvården?
Socialstyrelsen hoppas att utvärderingen ska bidra till förbättringar inom tandvården – både nationellt, regionalt och lokalt.
Det blir lättare för landsting och vårdgivare att jämföra sina resultat med varandra och med riket, hoppas Andreas Cederlund, tandläkare och utredare på Socialstyrelsens avdelning för statistik och utvärdering. Han jobbar i princip heltid med utvärderingen i år.
Det skulle vara värdefullt för vårdgivarnas utvecklingsarbete, tycker han.

Följs riktlinjerna?

En stor del av utvärderingen ska visa hur riktlinjerna för vuxentandvården har införts och hur de används inom tandvården.
Har riktlinjerna nått ut i tandvården? I vilken grad har man omsatt riktlinjerna i verksamheten?
Andreas Cederlund hoppas att få svar på följande frågor:
* Hur har riktlinjerna påverkat rådande praxis inom folktandvården och privattandvården?
* Vilka organisatoriska förändringar har gjorts till följd av riktlinjerna?
* Vilka ekonomiska omfördelningar gjordes till följd av riktlinjerna?
* Hur påverkar riktlinjerna det statliga tandvårdsstödet för vuxentandvården?
* Hur väl känner tandvårdspersonalen till vuxentandvårdens riktlinjer?
– Inom en del områden finns det stor skillnad mellan rekommendationerna i riktlinjerna och praxis, säger Andreas Cederlund.
Läs mer om utvärderingen av tandvården i Tandläkartidningen nummer 3 2012.

Upptäck mer