Annons

Annons

Nyheter 2024-04-02

Stress fångas inte upp som arbetsskada

Illustration: Colourbox

Stressen bland tandvårdspersonal syns inte i landets officiella arbetsskadestatistik. Endast två fall av sjukskrivning på grund av för hög arbetstakt inom tandläkarverksamhet finns med i den nationella statistiken för arbetsskador för 2022.

Vid en närmare granskning av den nationella arbetsskadestatistiken visar det sig att endast två personer under 2022 har sjukskrivits på grund av för hög arbetstakt. Detta gäller för samtliga arbetsplatser inom tandläkarverksamhet i landet.

– Det verkar inte rimligt att dessa arbetssjukdomar skulle vara så få. Men de låga siffrorna och mörkertalen för stress inom tandläkarverksamhet stämmer överens med det vi ser inom andra branscher, säger Kjell Blom, utredare vid Arbetsmiljöverkets enhet för statistik.

Han drar slutsatsen att stressjukdomar inte anmäls i samma utsträckning som olyckor. Detta för att det är lättare att upptäcka en skada som beror på ett olycksfall jämfört med stressrelaterade arbetssjukdomar.

– Därför får vi relativt sett färre anmälningar för dessa sjukdomar till statistiken. Vi ser den trenden även inom andra delar av arbetsmarknaden.

Fackförbundet Tjänstetandläkarna ser det inte som rimligt att endast två personer skulle ha blivit sjuka av för hög arbetslastning under 2022. Stella Malmcrona, tandläkare och ordförande för facket inom Västra Götalandsregionen, säger att problemen är stora med stress, nacke, rygg och axlar och svårigheter med att hinna med administrationen.

– Så låga antal skador i Arbetsmiljöverkets statistik tyder på en kraftig underrapportering. Vi har många fler skador i våra system, så frågan verkar vara vad som förs vidare till myndigheterna och till statistiken.

När man ser till alla former av arbetssjukdomar har dessa, enligt statistiken, drabbat 19 tandläkare och 32 tandhygienister eller tandsköterskor. Vissa arbetsmoment leder mer än andra till sjukskrivning. Det handlar om fall, vibrationer som överförs till armar och ben, felaktiga arbetsställningar, repetitivt arbete, olika typer av belastning och problem med relationer med kollegor.

Susanna Magnusson

Susanna Magnusson, kanslichef vid Tjänstetandläkarna, säger att de vanligaste skadorna är stickskador och fall, och att statiska arbetsställningar utgör en utmaning för tandläkare. Man får ont i axlar, händer och i ryggen.

– Besvären och de här skadorna förvärras av stress och hög arbetsbelastning. Brister i schemaläggning och introduktioner för nya tandläkare och sköterskor bidrar till stressen. Situationen är bekymmersam.

Hon säger att tandläkarna pressas av ekonomin och av att klinikerna ofta är underbemannade. Annika Pettersson, HR-strateg på Folktandvården Västra Götaland bekräftar bristen på personal.

– Vi har problem med att hitta personal med rätt kompetens. Det skapar stress hos de som ska utföra jobbet, säger Annika Pettersson.

Upptäck mer