Annons

Annons

Studenterna granskar utbildningarnas kvalitet

Hur har tandläkarutbildningarnas utbyggnad påverkat utbildningskvaliteten? Det kommer Tandläkarförbundets studerandeförening att ta reda på i år.

Beslutet att granska utbildningarnas dimensionering med fokus på hur förändringarna påverkar kvaliteten fattades i samband med studerandeföreningens kickoff i Stockholm i februari. Då träffades förtroendevalda från hela landet för att planera inför det kommande året.
Föreningens fokusfrågor 2018 blir utbildningskvalitet, kompetensutveckling samt synlighet och tydlighet.
– Vad gäller utbildningskvalitet är det oftast brist på resurser som gör att den kan bli lidande. Det är ganska stor skillnad mellan lärosätena när det kommer till antalet kliniktimmar, patienter och lärare på sal, säger Lyova Torosyan, studerandeföreningens ordförande.
– Möjligheterna att åka på internationella utbyten eller forska varierar också mycket. Jag tycker att utbildningen ska erbjuda likvärdiga förutsättningar och ge lika bra möjligheter till klinisk färdighetsträning och inhämtning av teoretisk kunskap på samtliga lärosäten.

Lokala arrangemang

För att utöka studenternas kompetens planerar Studerandeföreningen att ordna lokala föreläsningar och utbildningar om sådant som de tycker saknas i utbildningarna. Dessutom blir det arrangemang om olika karriärvägar för tandläkare.
Fokusfrågan synlighet och tydlighet innebär att medlemmarnas intressen som drivkraft för studerandeföreningens påverkansarbete kommer att betonas i år.
– Vi kommer att engagera medlemmarna i studentfackliga frågor och göra det möjligt för dem att påverka i aktuella frågor, berättar Lyova Torosyan.

Samarbete viktigt

Lyova Torosyan samt sex personer från varje lokal styrelse var med på årets kickoff.
Stående från vänster: Izabell Pesonen, Natasha Heidarjan, Elina Johansson, Anna Lidén, Viktoria Réthy, Jasmine Axelsson, Josefin Alsaksak, Eda Tirpan, Lyova Torosyan, Kaysar Pairo, Elias Mansouri, Ali Sherif, Shadi Rahimi, Johanna Karjalainen, Petra Nilson, Amanda Carlsson, Nick Moghbel.
Sittande från vänster: Elma Naser, Amina Granov, Tishana Persson, Aylin Marinova, Hannan Hana, Pegah Baghernejad, Aylin Deyhim, och Mira Manda.
Janet Suslick

Upptäck mer