Annons

Annons

Svalt intresse för prisjämförelsetjänst

En tredjedel av tandläkarna inom Praktikertjänst är positiva till den nya prisjämförelsetjänsten som TLV ska starta, visar en webbenkät som Praktikertjänst har gjort.

“Hur ställer du dig till en prisjämförelsetjänst för tandvård?” Praktikertjänst har ställt frågan till 975 tandläkare inom koncernen. Av de 396 som har svarat är 34 procent positiva. 44 procent är neutrala och 21 procent är negativa.
Frågan har ställts med hjälp av ett webbaserat undersökningsverktyg som riktar sig till koncernens medarbetare inom vården.
Praktikertjänst har även ställt frågan: “Anser du att en sådan prisjämförelsetjänst även bör redovisa relevanta kvalitetsparametrar för varje enskild mottagning?”
Vilka kvalitetsvariabler det kan röra sig om har inte specificerats. 60 procent av tandläkarna i undersökningen svarar ja på frågan, runt 20 procent svarar nej och lika många “vet ej”.
Svarsfrekvensen på enkäten har varit 41 procent.
Ny prisjämförelsetjänst 2018
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) fick uppdraget att ta fram en webbaserad prisjämförelsetjänst för tandvård av regeringen i december förra året. Det ska redovisas till socialdepartementet senast i juni 2018, och en delredovisning av uppdraget ska lämnas senast i september i år.
Prisjämförelsetjänsten ska öka allmänhetens möjlighet att få en bild av prisnivåerna inom tandvården och jämföra olika vårdgivare. TLV ska ta fram prisjämförelsetjänsten i samråd med Försäkringskassan, Folktandvården, Privattandläkarna samt Sveriges Kommuner och Landsting, enligt regeringens uppdrag.
Regeringen planerar att avsätta 3,3 miljoner kronor under 2017 samt 875 000 kronor 2018 till uppdraget.
Om prisjämförelsetjänsten tas fram enligt TLV:s förslag från februari förra året, kommer den att utgå från siffrorna som rapporteras in till Försäkringskassan. Alla tandläkare som är anslutna till tandvårdsstödet kommer alltså att finnas med.
Tredje gången gillt?
Det är tredje försöket att få till en fungerande prisjämförelsetjänst.
Hösten 2007 beslutade regeringen för första gången att det skulle bli en internetbaserad prisjämförelsetjänst för tandvården. Från början fanns prisjämförelsetjänsten hos Försäkringskassan och tandvården var skyldig att anmäla sina priser, men tjänsten fungerade aldrig fullt ut.
Därför startades 2012 en frivillig prisjämförelsetjänst för tandvården på 1177.se, men få privata tandvårdsmottagningar lade ut sina priser. Tjänsten lades ned i februari 2016.

Upptäck mer