Annons

Annons

Nyheter 2022-11-09

Svårhanterlig tandläkarbrist i Dalarna

Barn med friska tänder ska inte kallas lika ofta som förr hos folktandvården i Region Dalarna. Detta öppnar för behandling av fler vuxna.

Foto: Colourbox

Tandläkarbristen hos folktandvården i Region Dalarna är fortfarande stor. I dagsläget fattas 31 tandläkare. På vissa orter tvingas tandläkare åka mellan kliniker för att täcka upp för vakanserna. I förlängningen drabbar det kontinuiteten för patienterna.

Det råder brist på tandvårdspersonal hos folktandvården i hela landet. Bland regionerna brottas särskilt Dalarna med svårigheter att rekrytera och behålla tandläkare. Under fjolåret drabbades regionen av strömavhopp. Personalomsättningen var så hög som 30 procent.

Karin Gunnars Hellgren

I dagsläget saknar folktandvården i Dalarna 31 tandläkare och 23 tandhygienister. Utöver det fattas nio tandsköterskor. På sina håll tvingas personalen hitta nödlösningar. På mottagningarna i Leksand och Rättvik åker tandläkare och tandsköterskor mellan orterna ”orimligt mycket” för att täcka upp för vakanserna. Innan bemanningen når en tillräcklig nivå försvinner en stor del av den kliniska tiden på arbetsresor. Enligt tandvårdschef Karin Gunnars Hellgren påverkar detta kontinuiteten för patienterna, och förvaltningen för nu samtal med klinikledningen om rimligheten i upplägget.

När regionen frågade varför tandläkarna sagt upp sig svarade många att arbetet blivit enahanda och att den professionella utvecklingen stannat av. Behandling av enbart barn, äldre personer och akutpatienter hade blivit en återvändsgränd.

I ett försök att behålla och rekrytera ny personal har tandvårdsnämnden beslutat öppna för att fler vuxna ska tas emot. Barn ska inte prioriteras i samma utsträckning som tidigare. I tandvårdslagen finns en skrivning som ger regionerna möjlighet att ta emot vuxna i den mån verksamheten tillåter. Det är den formuleringen som tandvårdsnämnden utgått från när nya riktlinjer tagits fram. Barn med friska tänder ska inte kallas lika ofta som förr. Detta öppnar för behandling av fler vuxna.

”Kanske är det mest tillfredsställande att få behandla klart en akutpatient som har ett fortsatt behov av vård.”

– Den tidigare prioriteringsordningen gav begränsade möjligheter till egen utveckling för tandläkarna, säger Karin Gunnars Hellgren.

– Implementeringen pågår och tanken är att tandläkarna ska få arbeta på toppen av sin kompetens, det vill säga få i gång flöden av undersökningspass och delegerat arbete. Förhoppningen är att kunna göra all slags tandvård för vuxna, inte bara akut tandvård, säger Karin Gunnars Hellgren.

Hur tuffa prioriteringar får ni göra bland de vuxna patienterna?

– Det ansvaret lägger vi på tandläkarna. Kanske är det mest tillfredsställande att få behandla klart en akutpatient som har ett fortsatt behov av vård.

Tandläkartidningen har försökt nå fackförbundet Tjänstetandläkarna för en kommentar.

Upptäck mer