Annons

Annons

Svårt att minska stress i VG-regionen

Folktandvården i Västra Götalandsregionen (VGR) klarar inte målet att minska stressen bland sina medarbetare. Dessutom minskar andelen anställda som rekommenderar regionen som arbetsgivare, visar nya siffror från VGR.

Folktandvården har drygt 150 kliniker i Västra Götalands­regionen. Hur många som behöver stöd är i dagsläget inte möjligt att slå fast, enligt Anneli Bernhardsson.

Foto: Västra Götalandsregionen

Höga sjuktal och brist på resurser under pandemin lyfter Folktandvården Västra Götaland fram som förklaring till att andelen medarbetare som inte upplever negativ stress i arbetet ligger kvar på 73 procent. Målet var att andelen förra året skulle stiga till 78 procent.

– Vi har haft ett par väldigt tuffa år. Under pandemin var det viktigt att stanna hemma även vid mycket ringa förkylningssymtom. Frånvaron var också hög på grund av vård av barn, och tillsammans gjorde det att pressen blev hård på de som var på plats på klinikerna, säger Anneli Bernhardsson, HR-chef på Folktandvården Västra Götaland.

Svaren i den årliga medarbetarenkäten visar också att andelen medarbetare som rekommenderar VGR som arbetsgivare minskat och nu ligger på 74 procent. Målet för fjolåret var 83 procent.

Anneli Bernhardsson

– Även där finns en tydlig koppling till resursbristen. Före pandemin var det 81 procent av medarbetarna som rekommenderade regionen som arbetsgivare, säger Anneli Bernhardsson.

Personalomsättningen ökade något under 2022 jämfört med året innan. Samtidigt var andelen lägre 2020 än året dessförinnan.

– Färre flyttade på sig under pandemin. Under de första fyra månaderna i år är personalomsättningen 2,9 procent, vilket är ungefär som den var före pandemin.

Vad ska ni göra för att komma närmare målen för medarbetarnas hälsa?

– Stärka stödet till de klinker där sjukfrånvaron — och upplevelsen av stress — är högre. Här har vi hjälp av ett nära samarbete med företagshälsovården. Särskilt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är ofta kopplad till upplevelsen av stress. Vi behöver stärka chefernas förutsättningar, så att de i sitt uppdrag har utrymme att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Folktandvården har drygt 150 kliniker i VGR. Hur många som behöver stöd är i dagsläget inte möjligt att slå fast, enligt Anneli Bernhardsson. Analysen av enkätsvaren pågår fortfarande.

– Långt ifrån alla behöver stöd. Det handlar om en mindre andel, säger hon.

"Vi behöver stärka chefernas förutsättningar, så att de i sitt uppdrag har utrymme att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.”

Många kliniker har fokus på arbetsmiljö som en del i utvecklingsarbetet, och arbetsmiljön diskuteras i alla samverkansgrupper, framhåller Stella Malmcrona, ordförande i TT-VG Väster, en av Tjänstetandläkarnas tre lokalavdelningar i VGR. Samtidigt understryker hon att det är stora skillnader mellan arbetsplatserna inom regionen, både på individ- och kliniknivå.

– Det finns kliniker där stressen inte är så stor, medan andra kliniker står utan behandlare eller utan tandsköterskor och där kan stressnivån vara mycket högre, säger Stella Malmcrona.

Björn Andrén, tandläkare och klinikchef vid Folktandvården Angered i nordöstra Göteborg, pekar på bemanningen som den främsta källan till stress.

Björn Andren

– Den stora stressen för klinikerna här i Göteborg är bristen på tandsköterskor. I andra delar av regionen är det framför allt svårt att hitta tandläkare. Myndigheten för yrkeshögskolan tycker att det finns tillräckligt med tandsköterskor, men det håller vi inte alls med om, säger Björn Andrén.

Vad händer när det fattas tandsköterskor?

– Vi får ta in personal som inte har tillräcklig kompetens och då blir det tyngre och svårare för dem som är på plats att hantera situationen.

Att som Folktandvården Angered arbeta i ett socioekonomiskt utsatt område kan också bidra till stress.

– Patienterna ställer ibland orimliga krav och många tycker att tandvården ska vara gratis. Att möta patienter som själva är stressade kan framkalla stress hos medarbetarna, men kompetenta tandläkare och tandsköterskor som jobbat länge i området klarar oftast det här ganska bra.

"Den stora stressen för klinikerna här i Göteborg är bristen på tandsköterskor."

Björn Andrén framhåller att de ekonomiska förutsättningarna för folktandvården i VGR har varit goda de senaste 20 åren och att läget är bättre än i andra delar av landet. Förutom när det gäller tandsköterskor har kliniken i Angered också haft gott om sökande till lediga tjänster. Men han befarar att det nu kan vänta kärvare tider.

Har du utrymme i din tjänst att jobba med frågor som handlar om att komma till rätta med stress på arbetsplatsen?

– Jag ägnar lite för mycket av min tid åt rekrytering och att täcka upp för luckor i bemanningen. Å andra sidan var 2022 ett år med många utmaningar, men vi nådde ändå våra mål. Jag är glad att jag har så mycket erfarenhet med mig som jag nu får använda i en ny verklighet.

Hur hanterar du din egen stress?

– Genom att föra samtal med kollegor i ett nätverk för klinikchefer. Tandvården i Sverige går mot större enheter, då det ofta krävs stora investeringar som man behöver vara flera att bära. Västra Götalandsregionen har som mål att chefer ska ha 10–35 medarbetare, jag hör till dem som har för lite många, säger Björn Andrén.

Upptäck mer