Annons

Annons

Journalsystemet T4 utvärderas

Vilka brister har journalsystemet T4 och hur kan det utvecklas? Journalsystemet utvärderas i ett forskningsprojekt som pågår under 2011.

Det elektroniska journalsystemet T4 används inom tandvården i 13 regioner och landsting, bland andra Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

En sammanställning över fördelar och brister med journalsystemet tas fram i ett samarbete mellan folktandvården i Västra Götaland och forskare vid Högskolan i Skövde, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och Sahlgrenska akademin. Projektledare är Mats Jontell, professor på Sahlgrenska akademins odontologiska institution.

En förstudie som startades vid årsskiftet kartlägger typiska situationer i behandlingsrummet, bland annat. Förstudien utgår från användarens perspektiv.

Bent Petersen, utvecklingsansvarig på Folktandvården Västra Götaland, hoppas att projektet ska leda till att journalsystemet i framtiden stödjer patientarbetet bättre, blir enklare att använda och ger bättre beslutsstöd.
Janet Suslick

Upptäck mer